Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu

Kredytobiorco, co prawda w długoterminowych umowach standardem jest zmienność oprocentowania kredytu, jednak warunki takiej zmiany nie mogą być oderwane od rzeczywistości i muszą być w sposób zrozumiały dla Ciebie określone w umowie.

procenty

W wielu orzeczeniach Sądy stwierdzają, że klauzula, w której Bank może dowolnie kształtować wysokości oprocentowania kredytu, ma charakter niedozwolony.

Przykładem takich klauzul, niekorzystnych dla Banku będzie prawomocny wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, (II Ca 1265/14), albo też  wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu Śródmieście z 20.3.2014  (I C 454/13).

Pamiętaj, że konsekwencją abuzywności klauzul zmiennego oprocentowania kredytu, jest fakt, iż nie jest ona wiążąca, zatem nie ma podstaw, żebyś uiszczał podwyższone na jego podstawie odsetki.

To, co zapłaciłeś ponad wartość odsetek ustalonych zgodnie z postanowieniami, które  nie obowiązują Cię jako konsumenta, jest świadczeniem spełnionym bez podstawy prawnej.

Na tej podstawie w oparciu o (art. 405 k.c. w zw. z art. 410 par. 1 k.c. i art. 385(1) par. 1 zd. pierwsze k.c.) możesz dochodzić zwrotu nienależnego świadczenia.

Pamiętaj jednak, że o tym, czy określone umowne postanowienie wypełnia znamiona klauzuli niedozwolonej, decyduje ostatecznie Sąd. To on oceni, czy klauzula zmiennego oprocentowania w twoim kredycie upoważnia cię do zwrotu nadpłaconych odsetek.

Dodaj komentarz