Prywatne leczenie po wypadku zgodne z prawem

Pacjencie, już nie musisz czekać w kolejce po świadczenie medyczne! 19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, mającą podstawowe znaczenie dla zwrotów kosztów leczenia od ubezpieczyciela.

medical-1006787_1280

Zgodnie z uchwałą, świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego, niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 par. 1 k.c.).

Faktem jest, że obecnie połowa obywateli korzysta z prywatnej opieki medycznej, która nie jest refundowana przez NFZ, zatem często zwrot kosztów leczenia od ubezpieczyciela okazywał się fikcją.

Teraz nie ma już wątpliwości, że dla pokrycia pełnej szkody,  nie będzie miało znaczenia, w jakim systemie organizacyjnym poddajesz się leczeniu lub czynnościom rehabilitacyjnym, a będąc poszkodowanym, nie będziesz pozbawiony możliwości korzystania  z leczenia, które mogłyby doprowadzić do odpowiedniego efektu restytucyjnego, nawet jeżeli świadczenia medyczne spowodują zwiększone koszty.

Co więcej, Sąd zwrócił uwagę, że poszkodowany nie będzie każdorazowo obarczany koniecznością dowodzenia zasadności korzystania z leczenia niefinansowanego ze środków publicznych. To ubezpieczyciel będzie musiał zmierzyć się z ewentualnym wykazaniem minimalizacji kosztów szkody.

Dodaj komentarz