Wyrok TSUE sygn. C383/18 – SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank

Proporcjonalny zwrot całkowitego kosztu kredytu związanych z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego. Wyrok TSUE sygn. C383/18 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeciwko SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank, – a praktyka.

Nie tak dawno na łamach naszego bloga, pojawiły się dwa wpisy dotyczące prawa do proporcjonalnego zwrotu prowizji oraz innych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego oraz o zapadłym na tym tle wyroku TSUE,  który okazał się korzystny dla polskich kredytobiorców.  

W  wydanym przez siebie wyroku TSUE wskazał, że konsument ma prawo do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytuPrawo to wynika  wprost z art. 16 ust. 2 i 4  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki. Należy bowiem przypomnieć, że  interesy konsumenta  są uwzględniane w drodze art. 16 ust. 2 dyrektywy 2008/48, który przewiduje prawo kredytodawcy do otrzymania rekompensaty za ewentualne koszty bezpośrednio związane z przedterminową spłatą kredytu 

Po niespełna 3 miesiącach od ogłoszenia wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości  doczekaliśmy się jego zastosowania w praktyce.  Otóż  SKOK im. Stefczyka uznaje, złożone przez naszą kancelarię powództwo co do roszczenia głównego i części odsetek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co taki wyrok oznacza dla konsumenta? 

  1. Miejmy nadzieje, że takie wyroki spowodują, iż konsumenci nie będą musieli pozywać kredytodawców o zwrot prowizji i innych opłat, gdyż Ci  będą na wezwanie kredytobiorcy zwracać  kosztytak aby uniknąć dodatkowych kosztów procesu 
  1. Natomiast,  jeżeli do procesu  dojdzie, na pewno będzie trwał on bardzo krótko, a Banki szybciej będą chciały porozumieć się z kredytobiorcami- uznając dochodzone roszczenia.  
  1. Kwestią sporną może okazać się wysokość dochodzonego roszczenia (np. przez błędne obliczenie wysokości roszczenia( tu zachęcamy do skorzystania z porad kancelarii, bądź odsyłamy do http://www.lexnord.com/blog/2019/07/15/wczesniejsza-splata-kredytu/. We wskazanym wpisie znajdą Państwo wzór, jak należy wyliczyć należną pożyczkobiorcy kwotę.  

 

Na co jeszcze zwrócić uwagę??? 

  1. Konsument ma prawo wystąpić z wnioskiem do pożyczkodawcy o proporcjonalne rozliczenie kosztów pożyczki w związku z jej przedterminową spłatą, aż do momentu przedawnienia roszczenia. 
  1. Konsument- kredytobiorca  ma prawo powoływać się na wyrok TSUE niezależnie od tego, czy kredyt- pożyczka zostały spłacona po czy przed jego ogłoszeniem. 
  1. Odsetki za opóźnienie konsument ma prawo naliczać po upływie terminu wskazanego przez Konsumenta  w wezwaniu do zapłaty ( termin ten liczony jest od dnia doręczenia  kredytodawcy- Bankowi  wezwania).   

 

Źródło:  

 

  1. Wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeciwko SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank ,o sygnaturze C383/18  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=217625&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=13121779 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaką  kwotę możesz odzyskać w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego – zapoznaj się z naszymi wpisami na blogu: 

  1. http://www.lexnord.com/blog/2019/07/15/wczesniejsza-splata-kredytu/  
  1. http://www.lexnord.com/blog/2019/09/23/stanowisko-tsue-w-sprawie-prowizji-w-kredycie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.