Blog

bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny. Frankowiczu, jak się obronić przed BTE?

„Frankowiczu”, jak obronić się przed BTE?? Sąd może pozbawić wykonalności bankowy tytuł wykonawczy! Od 1 sierpnia 2016 r. Sądy nie mogą skutecznie nadawać Bankowym Tytułom Egzekucyjnym klauzul wykonalności, bowiem w tym dniu wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt: P 45/12) uchylający z obowiązującego … więcej

Prywatne leczenie po wypadku zgodne z prawem

Pacjencie, już nie musisz czekać w kolejce po świadczenie medyczne! 19 maja 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę, mającą podstawowe znaczenie dla zwrotów kosztów leczenia od ubezpieczyciela. Zgodnie z uchwałą, świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego, … więcej

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu

Kredytobiorco, co prawda w długoterminowych umowach standardem jest zmienność oprocentowania kredytu, jednak warunki takiej zmiany nie mogą być oderwane od rzeczywistości i muszą być w sposób zrozumiały dla Ciebie określone w umowie. W wielu orzeczeniach Sądy stwierdzają, że klauzula, w której Bank może dowolnie kształtować wysokości oprocentowania kredytu, ma charakter niedozwolony. Przykładem … więcej

Oprocentowanie pomostowe – klauzula uznana za niedozwoloną

Klauzula, która zastrzega pobieranie wyższego oprocentowania po wpisie hipoteki a przed powiadomieniem banku o tym fakcie, została uznana za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2009 r. (XVII AmC 512/09). Podobne orzeczenie zapadło w prawomocnym orzeczeniu zasądzające zwrot nadpłaconej prowizji m.in. 30.12.2013 w Piotrkowie Trybunalskim … więcej
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Czy taka klauzula jest dozwolona? Czy możesz pozwać Bank albo liczyć na zwrot UNWW? Czym jest postanowienie umowne dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego UNWW? Na wokandach Sądów w całej Polsce pojawiają się  sprawy dotyczące niedozwolonego charakteru klauzul umownych dotyczących tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Czym charakteryzuje się takie … więcej
klauzula waloryzacyjna

Klauzula„waloryzacyjna”– czy masz ją w umowie i czy zdecydować się na pozwanie Banku?!

Klauzula waloryzacyjna – czy masz ją w umowie i czy zdecydować się na pozwanie Banku?! Czym jest klauzula waloryzacyjna w kredycie indeksowanym? Na pewno zastanawiasz się, czy w Twojej umowie „frankowej” znajdują się niedozwolone klauzule przeliczeniowe czyli takie według których Bank przeliczał wartość wypłaconych środków według kursów kupna określonego w … więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa jakość świadczenia usług użyteczności publicznej

Wyzwania współczesnej gospodarki spowodowały, że sprawowanie efektywnej władzy wymaga od rządzących stosowania nowych metod. Wykonywanie zadań publicznych coraz dotkliwiej obciąża państwowy budżet, a jakość ich realizacji rzadko idzie w parze z wysokością przeznaczanych środków. Potrzeba wyeliminowania wspomnianych mankamentów znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci wprowadzenia szeregu nowych instytucji prawnych, wśród których … więcej