Blog

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu

Kredytobiorco, co prawda w długoterminowych umowach standardem jest zmienność oprocentowania kredytu, jednak warunki takiej zmiany nie mogą być oderwane od rzeczywistości i muszą być w sposób zrozumiały dla Ciebie określone w umowie. W wielu orzeczeniach Sądy stwierdzają, że klauzula, w której Bank może dowolnie kształtować wysokości oprocentowania kredytu, ma charakter niedozwolony. Przykładem … więcej

Oprocentowanie pomostowe – klauzula uznana za niedozwoloną

Klauzula, która zastrzega pobieranie wyższego oprocentowania po wpisie hipoteki a przed powiadomieniem banku o tym fakcie, została uznana za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2009 r. (XVII AmC 512/09). Podobne orzeczenie zapadło w prawomocnym orzeczeniu zasądzające zwrot nadpłaconej prowizji m.in. 30.12.2013 w Piotrkowie Trybunalskim … więcej
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Czy taka klauzula jest dozwolona? Czy możesz pozwać Bank albo liczyć na zwrot UNWW? Czym jest postanowienie umowne dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego UNWW? Na wokandach Sądów w całej Polsce pojawiają się  sprawy dotyczące niedozwolonego charakteru klauzul umownych dotyczących tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Czym charakteryzuje się takie … więcej
klauzula waloryzacyjna

Klauzula„waloryzacyjna”– czy masz ją w umowie i czy zdecydować się na pozwanie Banku?!

Klauzula waloryzacyjna – czy masz ją w umowie i czy zdecydować się na pozwanie Banku?! Czym jest klauzula waloryzacyjna w kredycie indeksowanym? Na pewno zastanawiasz się, czy w Twojej umowie „frankowej” znajdują się niedozwolone klauzule przeliczeniowe czyli takie według których Bank przeliczał wartość wypłaconych środków według kursów kupna określonego w … więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa jakość świadczenia usług użyteczności publicznej

Wyzwania współczesnej gospodarki spowodowały, że sprawowanie efektywnej władzy wymaga od rządzących stosowania nowych metod. Wykonywanie zadań publicznych coraz dotkliwiej obciąża państwowy budżet, a jakość ich realizacji rzadko idzie w parze z wysokością przeznaczanych środków. Potrzeba wyeliminowania wspomnianych mankamentów znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci wprowadzenia szeregu nowych instytucji prawnych, wśród których … więcej