Blog

klauzula waloryzacyjna

Klauzula„waloryzacyjna”– czy masz ją w umowie i czy zdecydować się na pozwanie Banku?!

Klauzula waloryzacyjna – czy masz ją w umowie i czy zdecydować się na pozwanie Banku?! Czym jest klauzula waloryzacyjna w kredycie indeksowanym? Na pewno zastanawiasz się, czy w Twojej umowie „frankowej” znajdują się niedozwolone klauzule przeliczeniowe czyli takie według których Bank przeliczał wartość wypłaconych środków według kursów kupna określonego w … więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa jakość świadczenia usług użyteczności publicznej

Wyzwania współczesnej gospodarki spowodowały, że sprawowanie efektywnej władzy wymaga od rządzących stosowania nowych metod. Wykonywanie zadań publicznych coraz dotkliwiej obciąża państwowy budżet, a jakość ich realizacji rzadko idzie w parze z wysokością przeznaczanych środków. Potrzeba wyeliminowania wspomnianych mankamentów znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci wprowadzenia szeregu nowych instytucji prawnych, wśród których … więcej