Prawo spółek

Praca

Prawo pracy w 2018 roku – najważniejsze zmiany

Prawo pracy się zmienia. W 2018 roku do polskiego prawa pracy weszły zupełnie nowe przepisy, zgodnie z którymi pracownicy zyskają różnego rodzaju uprawnienia. W założeniu ustawodawcy kolejne regulacje prawne finalnie powinny doprowadzić do wzmocnienia się pozycji pracownika względem pracodawcy, co było zasadniczym celem ich wprowadzenia. Oprócz tego, w dłuższej perspektywie czasowej … więcej
kancelaria prawna w Katowicach

Jaka jest odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.?

W obowiązującym w Polsce prawie wyróżnia się różnego rodzaju spółki, w tym również tzw. spółki prawa handlowego, które stanowią specyficzny rodzaj tworów gospodarczych. Poza spółkami osobowymi w postaci spółek jawnych, partnerskich oraz komandytowych i komandytowo-akcyjnych szczególną wagę przykłada się także do spółek kapitałowych, czyli spółek akcyjnych praz spółek z ograniczoną … więcej
Spółka jawna

Jak przekształcić spółkę cywilną na jawną?

Spółka cywilna jest specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej, uregulowaną przez przepisy Kodeksu cywilnego. Spółka ta może zostać przekształcona w spółkę handlową, np. w spółkę jawną. Główną korzyścią przemawiającą za zmianą jest funkcjonowanie jako odrębny podmiot prawa. Spółka cywilna jest bowiem jedynie umową wspólników, natomiast transformacja powoduje powstanie podmiotu prawa handlowego. … więcej
Spółka

Rejestracja spółki z o.o. – jak to zrobić? Praktyczny poradnik

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sytuacja ta spowodowana jest wieloma zaletami tej formy prawnej oraz szerokimi możliwościami regulowania jej struktury oraz sposobów zarządzania. Jak zarejestrować spółkę z o.o.? Charakterystyka spółki z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek kapitałowych, której działalność regulowana … więcej
Prawo

Likwidacja spółki z o.o. – jakich dokumentów potrzebujesz?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest końcowym etapem jej funkcjonowania. Proces ten wymaga odpowiedniego postępowania, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorców przez ustawodawcę. Na tym końcowym etapie należy uporządkować wszelkie sprawy spółki. Likwidacja ma na celu zapewnienie ochrony wierzycielom spółki. Rozwiązanie spółki z o.o. Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują wiele przyczyn rozwiązania … więcej