Prawo Cywilne

Kancelaria radców prawnych LexNord oferują profesjonalną pomoc i doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Naszych Klientów reprezentujemy przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Dodatkowo prowadzimy sprawy sądowe korporacyjne, o zapłatę, odszkodowanie i w zakresie ochrony danych osobowych. W czym możemy pomóc?

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi i opiekę prawną. W zakresie prawa cywilnego oferujemy:

  • sporządzanie pozwów o zapłatę;
  • sporządzenie sprzeciwów od nakazu zapłaty i uwzględnieniem zarzutów do nakazu zapłaty;
  • sporządzanie pozwów i sprzeciwów do e-sądu;
  • reprezentację naszych Klientów przed sądem;
  • doradztwo w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców praw konsumentów w przypadku sprzedaży prowadzonej poza lokalem przedsiębiorstwa, lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (między innymi sprzedaż w internecie);
  • analizę dokumentacji prawnej, w tym projektów, umów, regulaminów i statutów;
  • pomoc w opracowaniu dokumentów, takich jak polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, polityka prywatności, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i umowy o powierzenie przetwarzania danych;
  • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów, takich jak: umowy o współpracy, sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, usług marketingowych i reklamowych, najmu powierzchni biurowych, umów dzierżawy i innych.

Doradztwo prawne