Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa jakość świadczenia usług użyteczności publicznej

14 lipca, 2016by Kancelaria Lexnord

Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa jakość świadczenia usług użyteczności publicznej

 

Wyzwania współczesnej gospodarki spowodowały, że sprawowanie efektywnej władzy wymaga od rządzących stosowania nowych metod. Wykonywanie zadań publicznych coraz dotkliwiej obciąża państwowy budżet, a jakość ich realizacji rzadko idzie w parze z wysokością przeznaczanych środków. Potrzeba wyeliminowania wspomnianych mankamentów znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci wprowadzenia szeregu nowych instytucji prawnych, wśród których coraz silniejszą pozycję zajmuje partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Czym dokładnie jest partnerstwo publiczno-prywatne?

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej PPP) jest współdziałaniem sektora publicznego z sektorem prywatnym w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć, przy czym realizacja ta oparta jest na wzajemnym podziale zadań i ryzyk.
Sektor publiczny wykonuje ogrom zadań, do których należą np. te związane z opieką zdrowotną, edukacją, transportem, telekomunikacją. Zastosowanie PPP powoduje, że państwo nie finansuje ich realizacji wyłącznie ze środków publicznych, tylko przenosi ten ciężar na prywatnego przedsiębiorcę.  Przedsiębiorca wyposażony we własne doświadczenie, posiadając szereg możliwości wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, realizuje przedsięwzięcie w sposób zapewniający dużo wyższą jakość. Oczywistą kwestią jest to, że przysługuje mu za to stosowne wynagrodzenie, które może pochodzić bądź to od użytkowników korzystających z ukończonej inwestycji, bądź to od podmiotu publicznego. PPP umożliwia państwu wykonywanie zadań publicznych na wysokim poziomie oraz  zapewnia przedsiębiorcom  większe możliwości rozwoju.

Chcąc przybliżyć bogatą tematykę związaną z poszczególnymi zagadnieniami PPP, które znajdują się w kręgu naszych głównych zainteresowań, sukcesywnie publikować będziemy kolejne wpisy w tym przedmiocie. Śledźcie nas!

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.