Klauzula„waloryzacyjna”– czy masz ją w umowie i czy zdecydować się na pozwanie Banku?!

1 sierpnia, 2016by Kancelaria Lexnord

 

Klauzula waloryzacyjna – czy masz ją w umowie i czy zdecydować się na pozwanie Banku?!

 

 1. Czym jest klauzula waloryzacyjna w kredycie indeksowanym?
 1. Na pewno zastanawiasz się, czy w Twojej umowie „frankowej” znajdują się niedozwolone klauzule przeliczeniowe czyli takie według których Bank przeliczał wartość wypłaconych środków według kursów kupna określonego w Tabeli Banku z dnia wypłaty, oraz obliczał wysokość miesięcznej raty według kursu sprzedaży ustalanego przez Bank w jego tabeli w dniu spłaty raty.

 • Jeżeli podpisałeś umowę z Bankiem, którą ten nazywa do dnia dzisiejszego „walutową”, a kwota kredytu wyrażona jest w PLN i zawarłeś/aś ją w latach 2006-2010 to najprawdopodobniej w Twojej umowie znajdują się zapisy niedozwolone, które stosował Bank, aby umieścić w niej „nibyfranki”.

 • Zapisy te w zależności od Banku, w którym zaciągnąłeś kredyt brzmią mniej więcej tak:

  -Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF w wysokości 100.000 PLN ( słownie sto tysięcy 00/100). Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty- uruchomienia kredytu ( transzy kredytu)( kurs notowany w tabeli Banku) i zostanie podana w harmonogramie spłat.

  -Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu……kredyt, odsetki i inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według kursu sprzedaży CHF z dnia spłaty raty.

Wspólnym mianownikiem kredytów „frankowych” są kształtowane samodzielnie przez Bank – Tabele kursowe. Bank nie informował w sposób jasny, zrozumiały i przejrzysty jak owa Tabela kursowa jest kształtowana, a robił to najczęściej Zarząd Banku w sposób arbitralny, ponadto pobierając od transakcji bardzo szeroki spread.

Sam mechanizm indeksacji (Banki błędnie nazywają go waloryzacją) także nie był zgodny z prawem i służył do dowolnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy.

 1. Co powinien zrobić Sąd z niedozwolonym postanowieniem umowy ??
 1. W przypadku złożenia pozwu do Sądu przeciwko Bankowi Sąd powinien dokonać kontroli incydentalnej Twojej umowy i zbadać ją pod kątem występowania niedozwolonych postanowień umownych. Powinien to zrobić z urzędu.

 2. W przypadku niektórych Banków takich jak mBank, czy też Bank BPH pomocą służy nam Rejestr Klauzul Niedozwolonych. W stosunku do tego pierwszego pod numerem 5743 w Rejestrze znajduje się wpis „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowa spłacane w złotych po uprzednim ich przeliczenie wg. kursu sprzedaży CHF z tabelki kursowej BRE Banku S.A ( poprzednik prawny mBank) obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14.50., który został uznany przez w Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmC 1531/09) za niedozwolony.

 1. Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego (III CZP 17/15) rozszerzona prawomocność materialna wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone powinna działać na rzecz wszystkich osób trzecich, w stosunku do tego samego przedsiębiorcy.1 W naszej sprawie ( przeciwko mBank,) możemy się w takim przypadku powołać na wpis, który umieszczony jest w rejestrze.

 1. Skutkiem uznania postanowienia (mechanizmu indeksacyjnego) za niedozwolone jest bezskuteczność, umowa staje się umową złotówkową z oprocentowaniem LIBOR.

 2. Jest także możliwe, że Sąd uzna, że całą umowę nieważną, jeżeli konsument składa takie roszczenie i jest to w jego interesie (nie będzie pociągało negatywnych skutków dla kredytobiorcy).
 1. Każda z tych opcji jest dla kredytobiorcy korzystna.

 1. O tym jak przygotować się do sprawy sądowej, z jakimi opłatami się liczyć, i co możesz zyskać- przeczytasz TU

 1 20 listopada 2015 r. III CZP 17/15.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.