Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

5 sierpnia, 2016by Kancelaria Lexnord

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Czy taka klauzula jest dozwolona?

 

Czy możesz pozwać Bank albo liczyć na zwrot UNWW?

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Czy zapis dotyczący UNWW to klauzula abuzywna?

Na wokandach sądów w całej Polsce coraz częściej pojawiają się sprawy dotyczące niedozwolonego charakteru właśnie tych klauzul umownych – klauzul ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Czym charakteryzuje się takie postanowienie i dlaczego jest dla Ciebie skrajnie niekorzystne? Dowiesz się czytając ten artykuł.

 

Wkład własny, czyli kapitał potrzebny by otrzymać kredyt

 Zacznijmy od samego początku. Co to w ogóle jest wkład własny? Jest to kapitał wymagany przez bank od kredytobiorcy, który chce uzyskać kredyt/pożyczkę na zakup mieszkania czy budowę domu. Jego wysokość zależy zawsze od wartości nieruchomości. Jego wysokość określa Komisja Nadzoru Finansowego w procentach. Początkowo wkład własny stanowił 5% wartości nieruchomości, lecz od 2013 roku jego wysokość sukcesywnie rośnie i obecnie sięga nawet 20%. Na pierwszy rzut oka bez wkładu własnego nie jest możliwym by zaciągnąć zobowiązanie finansowe w banku.

Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW)

Czy możliwym jest więc by człowiek nieposiadający środków własnych otrzymał kredyt lub pożyczkę na zrealizowanie swojego wymarzonego celu? Oczywiście, że tak. Banki wyszły naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych kredytobiorców i wprowadziły do umów instytucję ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, dzięki któremu można było uzyskać środki posiadając bardzo małe oszczędności lub nawet nie mając ich w ogóle. Standardowym stało się zawieranie w umowach kredytowych, czy umowach pożyczek bankowych zapisu dotyczącego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

 

Czy postanowienie umowne dotyczące UNWW może zostać uznane za klauzulę abuzywną?

Postanowienie przewidujące obowiązek zapłaty UNWW zostało „przeniesione” wprost ze wzorca umownego stosowanego przez bank, a Ty najprawdopodobniej zapoznałeś się z nim dopiero na etapie podpisywania umowy kredytowej. Ponadto, w Twojej umowie zapewne na próżno szukać warunków, na jakich ma funkcjonować to ubezpieczenie i jaki jest rzeczywisty zakres ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że możemy mieć do czynienia z zapisem abuzywnym!

 

Więcej o niejasnościach klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Postanowienie przewidujące obowiązek zapłaty ubezpieczenia UNWW nie zawiera jasnych i precyzyjnych informacji, pozwalających na uzyskanie szczegółowej wiedzy, co do tego, jak będą kształtowały się koszty ubezpieczenia oraz jak długo będziesz zobowiązany do refundowania ich bankowi. Nie jesteś ponadto w stanie kontrolować prawidłowości podejmowanych przez bank czynności związanych zarówno z zawieraniem umowy ubezpieczenia z podmiotem trzecim, pomimo tego, że to właśnie Ty ponosisz koszty z tego tytułu.

 

Klauzula UNWW narusza dobre obyczaje i rażąco narusza interesy konsumentów

Polisy wymagane przez bank podczas zawarcia umowy chronią wyłącznie interes kredytodawcy, pomimo że koszt składki przerzuca się w całości na kredytobiorców. W sytuacji, w której nastąpi zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, do otrzymania świadczenia z wyżej wskazanej polisy uprawniony jest bank. Konsument zaś ponosi ryzyko regresu ze strony towarzystwa ubezpieczeń, tj. ryzyko, w związku z którym to do kredytobiorcy ubezpieczyciel zwróci się o zwrot wypłaconych bankowi świadczeń. Pomija się fakt, że to właśnie kredytobiorca ponosi w całości koszt przedmiotowego ubezpieczenia. W momencie, kiedy umowa kredytu zostanie wypowiedziana, od konsumenta należności będzie dochodzić nie tylko bank, ale również współpracujący z nim zakład ubezpieczeń.

Bank przerzuca więc koszty zmniejszenia ryzyka prowadzonej przez siebie działalności na klienta. Problem jest natomiast o wiele głębszy. W praktyce bowiem polisy ubezpieczeniowe były formą ukrycia realnych kosztów kredytu. Takie zachowanie uznać można za naruszające dobre obyczaje i rażąco naruszające interesy konsumenta. Nadto, jest wyrazem nadużycia przewagi kontraktowej przedsiębiorcy, skutkującym dysproporcją praw i obowiązków na niekorzyść kredytobiorcy.

 

Jaki jest skutek uznania przez Sąd, że dane postanowienie umowne jest niedozwolone? Możliwość odzyskania zwrotu wpłaconych tytułem UNWW składek

 Obecnie większość postępowań sądowych kończy się zwrotem sumy nienależnych pobranych składek zapłaconych na ubezpieczenie kredytu zaciągniętego przez kredytobiorcę. Wydaje się, że ta prawidłowa linia orzecznicza utrzyma się, a składki na ubezpieczenie stanowiące nienależne świadczenie w rozumieniu art. 405 Kodeksu, bank będzie musiał każdorazowo zwrócić kredytobiorcy.

Twoja umowa zawiera klauzule UNWW? Zapraszamy do kontaktu – ocenimy, czy masz możliwość by odzyskać pieniądze! Kontakt do LexNord: telefon: 516 076 132, e-mail: kancelaria@lexnord.pl

 

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.