Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Czy klauzula jest dozwolona?

5 sierpnia, 2016by Kancelaria Lexnord

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Czy taka klauzula jest dozwolona?

 

Czy możesz pozwać Bank albo liczyć na zwrot UNWW?

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

 

 1. Czym jest postanowienie umowne dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego UNWW?

Na wokandach Sądów w całej Polsce pojawiają się  sprawy dotyczące niedozwolonego charakteru klauzul umownych dotyczących tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Czym charakteryzuje się takie postanowienie i dlaczego jest dla Ciebie skrajnie niekorzystne.

 1. Dlaczego postanowienie umowne przewidujące obowiązek płacenia składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego UNWW jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza Twój interes?
 1. Postanowienie przewidujące obowiązek zapłaty ubezpieczenia UNWW zostało
  „przeniesione” wprost ze wzorca umownego stosowanego przez Bank, a Ty najprawdopodobniej zapoznałeś się z nim dopiero na etapie podpisywania umowy kredytowej. 

 2. W  umowie kredytowej nie ma wymienionych warunków, na jakich ma funkcjonować to ubezpieczenie i jaki był rzeczywisty zakres ochrony ubezpieczeniowej, czy też jakie wypadki są objęte tą ochroną.

 3. Postanowienie przewidujące obowiązek zapłaty ubezpieczenia UNWW nie zawiera jasnych i precyzyjnych informacji, pozwalających na uzyskanie szczegółowej wiedzy, co do tego, jak będą kształtowały się koszty ubezpieczenia oraz jak długo będziesz zobowiązany do refundowania ich Bankowi.

 4. Nie jesteś w stanie kontrolować prawidłowości podejmowanych przez bank czynności związanych zarówno z zawieraniem umowy ubezpieczenia z podmiotem trzecim na dalsze okresy, pomimo tego, że to właśnie Ty ponosisz koszty z tego tytułu.

 5. Tylko Bank korzysta z ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy, nie ponosząc jednocześnie żadnych kosztów z tego tytułu.

 6. Bank nie ponosi praktycznie żadnego ryzyka, zapewniając sobie pewność odzyskania kredytu w „ubezpieczonym” zakresie oraz zysk, podczas gdy cały koszt tego zabezpieczenia został przerzucony na Ciebie.

 1. Jaki jest skutek uznania przez Sąd, że dane postanowienie umowne jest niedozwolone? Możliwość odzyskania zwrotu UNWW

Obecnie większość postępowań sądowych kończy się zwrotem sumy nienależnych pobranych składek zapłaconych na ubezpieczenie kredytu zaciągniętego przez kredytobiorcę. Wydaje się, że ta prawidłowa linia orzecznicza utrzyma się, a składki na ubezpieczenie stanowiące nienależne świadczenie w rozumieniu art. 405 Kodeksu, bank będzie  musiał zwrócić.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD