Lichwiarskie pożyczki – jak radzić sobie z chwilówkami

19 września, 2017by Kancelaria Lexnord

Lichwiarskie pożyczki, czyli jak radzić sobie z chwilówkami

zisiaj niemal na każdym kroku jesteśmy bombardowani reklamami firm proponujących zaciągnięcie pożyczki w bardzo krótkim czasie i bez konieczności spełnienia podstawowych wymogów formalnych. Skorzystanie z tego rodzaju usług w wielu trudnych sytuacjach życiowych wydaje się słusznym wyborem. Potencjalnie przejrzysta i jednoznacznie sformułowana umowa często zawiera tymczasem wiele celowych nieścisłości, które z łatwością wykorzystują nieuczciwi pożyczkodawcy. Jakie pułapki zastawiają na Ciebie pożyczkodawcy? Dowiesz się z tego wpisu.

 

Sprytnie ukryte dodatkowe koszty pożyczki

Dodatkowe koszty określane w takich umowach m.in. jako:

  • opłata aranżacyjna,
  • opłata przygotowawcza,
  • koszty ubezpieczenia,
  • koszty windykacji,
  • dodatkowe opłaty,

często są w podstępny i umiejętny sposób zakamuflowanym zyskiem wierzyciela.

 

Dantejsko wygórowane koszty okołopożyczkowe

Wszystkie te określenia oznaczają faktycznie, bezprawnie narzucone przez pożyczkodawcę, dodatkowe przychody z tytułu zawartej umowy. Wysokość tych kosztów w porównaniu do rzeczywistej kwoty pożyczki jest zazwyczaj rażąco wygórowana. W efekcie pożyczkobiorca po otrzymaniu przykładowo kwoty 4.000 złotych musi nieraz zwrócić pożyczkodawcy blisko 20.000 złotych.

 

Lichwiarskie pożyczki. Jak się przed nimi bronić? 

Ilość osób poszkodowanych przez taki proceder stale wzrasta. Wiele z nich decyduje się na bierne podporządkowanie warunkom umowy, żyjąc w przekonaniu, że skoro podpisali kontrakt, to niemożliwe jest jego późniejsze podważenie.

Na szczęście okazuje się, że nie jesteśmy kompletnie bezradni wobec tego rodzaju instytucji. Wystąpienie na drogę sądową często prowadzi do osiągnięcia pozytywnych dla pożyczkobiorców rezultatów. Sądy nieprzychylnym okiem patrzą na takie działania pożyczkodawców, a wyroki na ogół prowadzą do nakazu zwrotu tylko tej kwoty, która została realnie udzielona pożyczkobiorcy.

 

Jak wykorzystać prawo w walce z firmami pożyczkowymi?

Szukając najskuteczniejszych sposobów pomocy naszym klientom, opieramy się o najnowsze orzecznictwo sądów, zgodnie z którym działanie podmiotów udzielających chwilówek stanowi często naruszenie zasad uczciwości kontraktowej, lojalności oraz rzetelności w kształtowaniu i wykonywaniu stosunku obligacyjnego. Wszystko to prowadzi do naruszenia tzw. zasad współżycia społecznego. W oparciu o niniejszą klauzulę generalną, możliwe jest z kolei zastosowanie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego, stanowiącego, że czynność prawna, sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest nieważna.

 

Powodów do unieważnienia umowy chwilówki jest więcej

Ponadto przyczyn nieważności umowy pożyczki można upatrywać również w art. 353 k.c., który to formułuje zasadę swobody umów, jednocześnie określając jej ograniczenia. Zasada ta mówi, że strony stosunku zobowiązaniowego mogą kształtować go w sposób dowolny, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się przepisom ustawy, naturze (właściwości) stosunku oraz zasadom współżycia społecznego. Analiza większości tych umów prowadzi do uznania przez sądy, że umowy te naruszają zarówno zasady współżycia społecznego, jak i są sprzeczne z naturą pożyczki.

 

W umowach pożyczek również znaleźć można się klauzule abuzywne

Skutecznym rozwiązaniem w walce o zwycięstwo może być także skorzystanie z art. 385 k.c., który stanowi, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (tzw. klauzule abuzywne). Stwierdzenie przez sąd abuzywności postanowień będzie prowadzić do ich bezskuteczności tj. umowa nie wywoła wynikającego z postanowienia niedozwolonego skutku prawnego.

 

UOKiK staje po stronie pożyczkobiorców

Świetnym zobrazowaniem stosunku organów publicznych do nieuczciwego procederu pożyczek, tak zwanych chwilówek, jest sprawa z 2013 r., gdzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał niektóre praktyki Provident Polska za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów i narzucił karę w wysokości blisko 13 mln zł.

 

Najgorszym wrogiem na drodze do osiągnięcia wolności kredytowej jest Twoja bierność

Nie bądźmy bierni wobec nieuczciwych działań firm oferujących lichwiarskie pożyczki typu chwilówki. Te firmy nie stoją ponad prawem. Istnieją skuteczne sposoby podważenia zawartych z nimi umów i odzyskania przysługujących nam pieniędzy. Konsekwentna walka może doprowadzić do odzyskania ponad połowy środków, których pierwotnie domagał się od nas pożyczkodawca. Jeżeli powyższe historie dotknęły właśnie Ciebie, nie czekaj – skontaktuj się z nami. W szybki sposób doprowadzimy do rozwiązania Twojego problemu.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.