Dłużnik też ma swoje prawa – zobacz jakie

25 września, 2017by Kancelaria Lexnord

Dłużnik też ma swoje prawa – zobacz jakie

 

Według najnowszych badań problemy z regulowaniem należności w terminie ma około 1/3 młodych Polaków. Niestety wiele osób nie wie, jakie uprawnienia ma windykator. Wbrew powszechnym opiniom są one mocno ograniczone. A jakie prawa ma dłużnik?

Według najnowszych badań problemy z regulowaniem należności w terminie ma około 1/3 młodych Polaków.

Prawa firm windykacyjnych

Uprawnienia przysługujące firmom windykacyjnym są praktycznie zbieżne z uprawnieniami wierzyciela. Celem działania instytucji tego typu jest oczywiście ściągnięcie długu. Firmy mają za zadanie dochodzenie roszczeń za pomocą dozwolonych środków przewidzianych prawem. Przekraczanie przez nich uprawnień zawsze powinno spotykać się z szybką i zdecydowaną reakcją. Należy pamiętać, że każdy dłużnik ma swoje prawa, które muszą być respektowane.

Kontakt windykatora z dłużnikiem

Kwestia odzyskiwania należności podlega regulacjom prawnym, m.in. poprzez ustawę o windykacji należności. Zazwyczaj przed przekazaniem sprawy firmie windykacyjnej, dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty zaległej należności. Kolejnym krokiem jest kontakt z dłużnikiem. Każda forma kontaktu jest w tym przypadku prawnie dopuszczalna, jednak są pewne obostrzenia. Firma windykacyjna nie ma prawa informować o zaległościach osób trzecich. Dlatego też dzwoniąc do pracy dłużnika zabronione jest kontaktowanie się w tej sprawie z przełożonym. Działania podejmowane przez windykatora takie jak uporczywe nękanie lub groźby są znacznym przekroczeniem uprawnień i noszą znamiona przestępstwa. Windykator nie może również wejść do domu dłużnika bez jego zgody. Jeżeli zostanie wpuszczony do domu nie ma prawa konfiskować żadnej własności. Prawo do zajęcia mienia przysługuje jedynie komornikowi z nakazem sądowym.

Gdzie zgłosić problem?

Nękanie przez firmę windykacyjną jest przekroczeniem jej uprawnień. Dłużnik ma w tym przypadku pełne prawo do zgłoszenia na policję doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgłoszenia można dokonać także bezpośrednio do prokuratury. Kolejną instytucją pomocną w walce z nieuczciwym działaniem firmy windykacyjnej jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Także przydatne w niektórych sprawach może okazać się stanowisko wyrażone przez Rzecznika Finansowego. Skorzystanie z usług kancelarii prawniczej często przynosi pozytywne skutki. Analiza materiału dowodowego może doprowadzić do wstrzymania działań windykacyjnych, obniżenia a nawet umorzenia długu. Istnieje wiele narzędzi, którymi dysponuje prawnik  pomagających na skuteczną walkę z tzw. ” dziką windykacją „. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej  o czynnościach windykacyjnych i sposobach rozwiązywania problemu  – skontaktuj się z naszą kancelarią Lexnord.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.