Pieniądze poszły nie na to konto – co na to bank?

6 listopada, 2017by Kancelaria Lexnord

Przelewy to dzisiaj bardzo popularny sposób przekazywania pieniędzy. Dzięki nim w bardzo krótkim czasie możemy przesyłać gotówkę bliskim znajdującym się w dowolnym miejscu na świecie. Chyba nikt dzisiaj nie wyobraża już sobie zakupów w sklepach internetowych bez możliwości wykonania przelewu należności za zakupiony towar w sposób elektroniczny. Wystarczy kilka kliknięć i pieniądze w ciągu kilku sekund znajdą się na rachunku bankowym sprzedawcy. Co jednak w momencie, gdy podczas przepisywania numeru konta popełnimy błąd i wyślemy przelew do obcej osoby? Podczas wpisywania 26 cyfr nietrudno o błąd. Czy można odzyskać tak przelane pieniądze?

Podczas wpisywania 26 cyfr nietrudno o błąd. Czy można odzyskać tak przelane pieniądze?

Autoryzacja przelewu

Jeszcze do niedawna, aby poprawnie wykonać przelew prawo wymagało oprócz numeru konta bankowego podania również danych osobowych i adresowych odbiorcy. Dopiero po poprawnym zaadresowaniu przelewu i weryfikacji danych przez bank operacja była realizowana. Do dzisiaj wymagania takie pojawiają się w przypadku przelewów międzynarodowych. Przelewy krajowe do autoryzacji wymagają obecnie podania tylko 26-cio cyfrowego numeru. Dz.U. z 2014 r. poz. 873 ze zm. mówi o tym, że przelew jest właściwie autoryzowany za pomocą nr konta. Pozostałe dane podawane podczas wykonywania transakcji takie jak tytuł czy dane odbiorcy służą tylko jako dane pomocnicze – np. podczas poszukiwania operacji w historii. Ograniczenie wymagań dotyczących podawania danych podczas wykonywania przelewów miało na celu uproszczenie i przyspieszenie całości. Wcześniej, w przypadku gdy przypadkowo przekręcono nazwisko odbiorcy lub adres, przelew podczas weryfikacji był odrzucany jako błędnie zaadresowany. Zabierało to czas i wpływało na opóźnienie całej transakcji. Wprowadzone zmiany znacząco uprościły całą procedurę, zwiększając jednak możliwość popełnienia pomyłki w czasie adresowania przelewu.

Przelew na złe konto

Co jednak zrobić w momencie, gdy już popełniliśmy błąd w numerze konta i zaakceptowaliśmy przelew? W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i zgłosić pomyłkę. Jeżeli transakcja nie została jeszcze zaksięgowana na koncie, pieniądze powinniśmy otrzymać bardzo szybko. Podobnie jest w przypadku, gdy przelaliśmy pieniądze na nieistniejący numer konta. Bank odbiorcy po weryfikacji takiej płatności powinien automatycznie odesłać pieniądze na rachunek, z którego pochodzą. Jeżeli jednak pieniądze dotarły już do odbiorcy cały proces znacząco się wydłuży. Wprawdzie kodeks cywilny (w art. 405–414) mówi o tym, że:

„kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

W takiej sytuacji należy, najlepiej za pośrednictwem banku, wysłać do przypadkowego odbiorcy wezwanie do zapłaty. Powinno ono określać kwotę podlegającą zwrotowi, termin zwrotu i numer rachunku, na który pieniądze powinny zostać odesłane. Gdyby okazało się, że omyłkowo obdarowany nie chce zwrócić tych środków, wówczas sprawę należy skierować do sądu.

Problem jednak w tym, że aby wymagać zwrotu pieniędzy od danej osoby musimy znać jej dane, a tych bank nam nie udostępni. Zatem jedyną możliwością jaka pozostaje jest zgłoszenie reklamacji w banku i prośba o poinformowanie właściciela rachunku, na który przelano środki o zaistniałej sytuacji. Sprawę można zgłosić również bezpośrednio do banku odbiorcy (ustalić go można po numerze konta). Jeżeli takie postępowanie nie przyniesie rezultatów sprawę należy zgłosić do Komisji Nadzoru Finansowego. KNF w przeciwieństwie do nas ma prawo do uzyskania danych posiadacza rachunku. Wprawdzie nie ujawni nam ich, jednak będzie mogła podjąć dalsze kroki w celu poinformowania błędnego odbiorcy o sprawie. Jeżeli interwencja Komisji Nadzoru Finansowego również nie przyniesie rozwiązania, sprawę należy zgłosić do prokuratury. Prokurator w ramach prowadzonego postępowania będzie miał możliwość dostępu do akt oskarżonego, a my jako pozywający będziemy mieli możliwość wglądu do akt. Pamiętać trzeba jednak, że sprawy sądowe w Polsce często wiążą się z bardzo długim czasem oczekiwania na wyrok, dlatego zanim podejmiemy kroki prawne warto spróbować wszystkich możliwych środków na polubowne zakończenie sprawy. Nie należy się jednak obawiać, że nasze pieniądze zostały bezpowrotnie utracone. Z dużym prawdopodobieństwem je odzyskamy, jednak może to wymagać sporo czasu.

Warto dodać też, że Kancelaria Prezydenta szykuje nową ustawę, która ma ułatwić całą procedurę.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.