Spłacasz kredyt wcześniej, a mimo to opłaty nie maleją ? Jak walczyć z bankiem lub pożyczkodawcą

20 listopada, 2017by Kancelaria Lexnord

Spłacasz kredyt wcześniej, a mimo to opłaty nie maleją ? Jak walczyć z bankiem lub pożyczkodawcą

 

W trakcie naszej pracy przeanalizowaliśmy setki umów kredytowych i niemal każda z nich zawiera ogólne postanowienia odnoszące się do wcześniejszej spłaty kredytu. Zazwyczaj klauzule te przyznają konsumentom ogólne uprawnienia do wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Jadnak należy sobie zadać pytanie czy oznacza to, iż zmuszeni jesteśmy do ponoszenia wszystkich kosztów, które zobowiązaliśmy się ponieść w przypadku spłaty kredytu zgodnie z planem.

Niestety, w dalszym ciągu wielu kredytodawców w sposób kurczowy trzyma się postanowień umownych nakazujących kredytobiorcom spłatę całości kosztów przewidzianych w ustawie. Jak zatem należy sobie z tym radzić ?

Dla przykładu: Jan zawiera umowę kredytową, na podstawie której otrzymuje kwotę 100 tysięcy złotych na okres 10 lat. Umowa wskazuje, iż spłata dokonywana będzie w ratach równych, przy oprocentowaniu 3.92 %. Prowizja od kredytu została wskazana w wysokości … (uwaga !) 84 tysięcy. Jan otrzymuje „ zastrzyk gotówki’’ i dokonuje spłaty kredytu po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia kredytu. Czy oznacza to, iż zmuszony jest do zapłaty całości kosztów jakie zostały wskazane w umowie ? Niekoniecznie.

Na pomoc konsumentom w sprawach tego rodzaju przychodzi Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Należy zdać sobie sprawę ze skali problemu, bowiem z ujawnionych w ostatnim czasie danych wynika, że ilość wniosków o wydanie istotnego poglądu w podobnych sprawach do Rzecznika Finansowego znacznie wzrosła ze 196 w 2016 r., do 279 tylko do września 2017 r. Dzięki odwołaniu się z tym problemem do tych instytucji już duża część banków zdecydowała się na zrezygnowanie z pobierania nienależnych opłat, bądź banki decydują się na polubowne załatwienie sporu bez konieczności występowania na drogę sądową. Niestety, w dalszym ciągu wielu kredytodawców w sposób kurczowy trzyma się postanowień umownych nakazujących kredytobiorcom spłatę całości kosztów przewidzianych w ustawie. Jak zatem należy sobie z tym radzić ?

Podstawy prawnej w dążeniu do zwrotu części kosztów należy upatrywać w artykule 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Stanowi on, że:

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą’’. W praktyce oznacza to, iż jeżeli konsument decyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu, to koszty należy proporcjonalnie obniżyć i zwrócić kredytobiorcy.

Praktyka ta znajduje uzasadnienie w funkcjach jakie mają pełnić opłaty stanowiące w głównej części wynagrodzenie banku. Nie dajmy się nabrać na argumenty kredytodawcy, który podkreśla, iż prowizja stanowi opłatę jednorazową, związaną z przygotowaniem i wykonaniem umowy, gdyż jak wielokrotnie wskazują sądy jest to także opłata za udostępnienie konsumentowi kapitału. Zatem, jeżeli Jan pierwotnie zawarł umowę na okres 10 lat, a spełnił zobowiązanie po okresie 6 miesięcy, (czyli aż 20 razy szybciej), to prowizja powinna ulec odpowiedniemu obniżeniu. Zatem prowizja od kredytu Jana zamiast 84 tysięcy złotych powinna ulec zmniejszeniu do kwoty 4200 złotych. Wiedza i doświadczenie prawnicze pozwoliły zaoszczędzić Janowi w tej sprawie ponad 79 tysięcy złotych.

Z nadzieją należy spoglądać na coraz bardziej korzystne w tej kwestii wyroki sądów powszechnych, które nakazują bankowi bądź pożyczkodawcy zwrot części kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. Coraz częściej sprawy te są rozwiązywane w postępowaniu przedsądowym, dzięki czemu można uniknąć dodatkowych kosztów procesu. Ponadto , jedną z możliwości jest także sposobność zwrócenia się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję bądź przeprowadzanie postępowania polubownego.

Dotychczas zebrane przez nas doświadczenie, znajomość orzeczeń i ustaw dostarczają wiele narzędzi pozwalających prawnikom na skuteczną walkę o Twoje pieniądze. Należy również pamiętać o tym, że ustawę o kredycie konsumenckim stosujemy również w przypadku zawarcia umowy pożyczki, co znacznie rozszerza zakres naszej działalności i pozwala konsumentom na zwrot kosztów nie tylko od banku, ale także firm pożyczkowych, które często w sposób niedozwolony i jednostronny naliczają wysokość prowizji znacznie przewyższającą kwotę udostępnioną pożyczkobiorcy.

Jeżeli powyższe okoliczności dotknęły również Ciebie – skontaktuj się z prawnikiem z kancelarii Lexnord, który z najwyższą starannością przeanalizuje Twoją sprawę, a także pomoże w sprawie zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy zarówno przed sądem jak i wspierając Twoje stanowisko w postępowaniu polubownym.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.