Jak napisać regulamin sklepu internetowego

4 grudnia, 2017by Kancelaria Lexnord

Jak napisać regulamin sklepu internetowego

Stworzenie regulaminu sklepu internetowego jest podstawą jego działalności. Musi on zawierać wszystkie najważniejsze informacje, jakie klient powinien znać, aby w bezpieczny sposób dokonać zakupów. 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które wymusza na administratorach przetwarzających dane osobowe wprowadzenie wielu zmian w organizacji swojej działalności. Przepisy te dotyczą również e-sklepów. Już dzisiaj warto pochylić się nad tą sprawą i stworzyć regulamin zgodny z nowym rozporządzeniem, gdyż kary za niedostosowanie się mogą być bardzo wysokie.

Stworzenie regulaminu sklepu internetowego jest podstawą jego działalności. Musi on zawierać wszystkie najważniejsze informacje, jakie klient powinien znać, aby w bezpieczny sposób dokonać zakupów.

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego jest dokumentem mającym przedstawić przyszłemu klientowi zasady w nim panujące. Nie istnieje jeden ściśle określony wzór regulaminu, którym należy się kierować, dlatego też w każdym sklepie, w którym zakładamy konto może on wyglądać inaczej. Określa się w nim ogólne warunki i zasady na jakich użytkownik zakłada konto. Ważnym punktem jest też ogólny opis działalności i funkcjonowania sklepu. Należy wymienić co jest przedmiotem handlu i kto jest stroną w czasie przeprowadzania transakcji. W każdym regulaminie powinna znaleźć się informacja o tym, w jaki sposób dokonuje się zakupu, jakie dane będą potrzebne do jego przeprowadzenia oraz jak reguluje się należności. Należy również wskazać terminy regulowania płatności, jakie obowiązują w danym sklepie. Ze względów technicznych należy wymienić także informacje sprzętowe, które umożliwią współpracę ze strukturą informatyczną sklepu. Dobrze napisany regulamin powinien również poruszać kwestie takie jak sposób i koszt dostawy zakupionych towarów oraz czas realizacji całego zamówienia. Bardzo ważną informacją jest też ta dotycząca zwrotów i reklamacji, gdyż będzie ona pomocna podczas rozwiązywania przyszłych sporów. Warto wiedzieć, że tworząc regulamin e-sklepu wszystkie zapisy w nim zawarte muszą być zgodne z obecnie panującym prawem. Kodeks cywilny ściśle określa czego nie można stosować w tego typu dokumentach. Właściciel takiego sklepu może zapomnieć o próbie ograniczenia praw konsumenta czy dokładaniu mu dodatkowych obowiązków. Równocześnie nie może on zmniejszać swojej odpowiedzialności za przeprowadzenie transakcji i towar oraz rozszerzać swoich uprawnień. W sytuacji, gdy w regulaminie znajdą się takie zapisy są one niewiążące, a klient może dochodzić swoich praw przed sądem. Aby założyć konto w danym sklepie internetowym przyszły klient powinien po przeczytaniu regulaminu świadomie i jednoznacznie zaakceptować jego treść.

Zapisy prawne związane z RODO

Tworząc nowy regulamin należy również pamiętać, że musi zawierać on informacje o ochronie danych osobowych. Należy jasno określić kto jest administratorem danych osobowych, które chcemy pozyskać, w jakim zakresie i celu będą one przetwarzane oraz gdzie należy zgłosić zauważone nieprawidłowości czy uchybienia. Trzeba pamiętać, że regulamin musi również zawierać informację o tym, jak długo dane będą archiwizowane. Od maja przyszłego roku osoby, których dane będą przetwarzane będą posiadać tzw. prawo do bycia zapomnianym. Oznacza to, że na żądanie klienta administrator (w tym przypadku właściciel e-sklepu) ma obowiązek usunąć dane tej osoby i zaprzestać ich przetwarzania. Klienci będą mieli także prawo do uzyskania wszystkich danych osobowych gromadzonych na swój temat oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Takie informacje można zamieścić w swoim regulaminie. W nowym prawie określono kary za niedostosowanie się do zapisów, które sięgają ogromnych kwot. Dlatego tak ważnym jest, aby pomyśleć o zmianach jak najszybciej. Stworzenie dobrego regulaminu do sklepu internetowego nie jest łatwą sprawą, jednak jest to podstawa funkcjonowania takiej działalności. Dobrze napisany regulamin zagwarantuje bezpieczeństwo zarówno działalności, jak i jej klientom, a także ureguluje wszystkie przyszłe problemy, które mogą wyniknąć podczas działania sklepu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.