Cesje długów od banku – kilka uwag na temat funduszów sekurytyzacyjnych - Lexnord

28 grudnia, 2017by Kancelaria Lexnord

Cesje długów od banku  – kilka uwag na temat funduszów sekurytyzacyjnych

Coraz częściej przychodzą do nas klienci, którzy otrzymali pozew albo nakaz zapłaty od niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego. Z przerażeniem tłumaczą, że nie zawierali żadnej umowy z powyższym podmiotem. Inni  widząc list będący pozwem bądź nakazem zapłaty od nieznanego podmiotu ignorują go, twierdząc, że skoro nie zawierali z taką jednostką umowy, to nie ma podstawy do dochodzenia przez nich długu. Przybierając taką postawę milcząco uznają dług,  co więcej wierzytelność ta wzrasta przez naliczanie odsetek i dodatkowych opłat.  Co należy zatem zrobić, aby skutecznie walczyć z powyższym podmiotem ? O tym poniżej.

Nie wolno ignorować pisma ze strony niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego.

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?

Fundusz sekurytyzacyjny jest to fundusz finansowy, którego działalność w głównej mierze sprowadza się do skupowania wierzytelności od banków, spółek zajmujących się usługami telekomunikacyjnymi, itd.  Podczas sprzedaży dochodzi do tzw. cesji wierzytelności, w wyniku której fundusz  nabywa wierzytelność bez poinformowania dłużników o tym procederze. Od tej chwili  fundusz skutecznie może dochodzić  przysługującą mu w wyniku przeniesienia wierzytelność.Z ostatnich danych wynika, że prawie każda firma windykacyjna zajmująca się skupowaniem wierzytelności od banku posiada swój fundusz sekurytyzacyjny. Dla tych podmiotów układ ten kształtuje się bardzo korzystnie, bowiem każdy  z tych 3 podmiotów zarabia ( bank, firma windykacyjna, fundusz sekurytyzacyjny ). Ilość funduszów sekurytyzacyjnych wzrasta. Spośród największych można wskazać takie podmioty jak:

  • Debito, CASUS Finanse I,
  • Ultimo, S-Collect,
  • HOIST, P.R.E.S.C.O. Investment I.

Pozew albo nakaz zapłaty od funduszu sekurytyzacyjnego. Jakie kroki należy podjąć?

Po piersze nie wolno ignorować  pisma ze strony niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego. Brak reakcji na działanie funduszu spowoduje, że sąd najczęściej uzna twierdzenia podmiotu zawarte w jego piśmie, wyda wyrok zasądzający od dłużnika należność na rzecz powoda – funduszu. Także brak działania może się wiązać z naliczeniem kolejnych opłat, m.in. naliczenie odsetek, koszty widykacji, monit finansowy.  Jaka powinna być zatem  właściwa reakcja ? W tej sprawie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Z doświadczenia wiemy, iż przeciętny dłużnik może mieć olbrzymie problemy z ustaleniem kluczowej kwestii w tej sprawie, a mianowicie kto jest wierzycielem. Następnie, jeżeli sprawa przeszła na drogę sądową, należy skonstruować odpowiednie dla danej sprawy pismo procesowe. Najczęściej będzie to odpowiedź na pozew, w której możemy podnosić wszelkie zarzuty oraz twierdzenia. Oczywiście w każdej sprawie będą one nieco inne, ale najczęściej  podniesione przez dłużnika będą przybierały postać:

  • Zakwestionowania cesji. Tutaj najczęściej kwestionujemy samo dokonanie cesji czy udowodnienie wysokości przeniesionej wierzytelności. Łączy się to z koniecznością dokładnego przeanalizowania dokumentów, co często prowadzi do braku wykazania roszczenia, które powód ma obowiązek udowodnić na podstawie art. 6 k.c.
  • Przedawnienia roszczenia. Teminy przedawnienia zostały określone w części ogólnej kodeksu cywilnego i wskazują na okres 3 lat w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz terminu 10 lat dla pozostałych roszczeń.
  • Brak wierzytelności . Tutaj najczęściej podnosi sie, iż dług został już spłacony, bądź nigdy nie istniał.

Dlaczego warto walczyć o swoje prawa ?

Nasza praktyka pokazuje, że większość spraw kończy się sukcesem po stronie dłużników. Fundusz sekurytyzacyjny często kapituluje widząc odpowiedź na pozew strony przeciwnej cofając powództwo, dzięki czemu odzyskuje połowę kosztów związanych z wniesieniem sprawy do sądu. Dzieje się tak, ponieważ większość obywateli nie podejmuje walki, biernie ulegając działaniom  podjętym przez powyższe podmioty, a sprawy, w których dłużnik bierze czynny udział w postępowaniu stanowią promil  spośród wszystkich wszczynanych przez fundusz sekurytyzacyjny.

Nasza kancelaria wspiera postawę aktywną, dzięki której konsument ma realne szanse na wygraną w sądzie z powyższymi podmiotami. Prawidłowo podjęte przez nas kroki pozwalają na zaoszczędzenie nawet kilkuset tysięcy. Jeżeli podobny problem dotknął również Ciebie – skontaktuj się z nami.  

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD