Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – co należy o nim wiedzieć?

26 lutego, 2018by Kancelaria Lexnord

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – co należy o nim wiedzieć?

Dzisiaj większość osób posiada już własne konta bankowe. Jest to wynikiem przede wszystkim dążeniem do zapewnienia sobie maksymalnej wygody przy zarządzaniu własnymi finansami. Do konta bankowego dostęp ma zazwyczaj wyłącznie jego właściciel i zarazem główny użytkownik. Aktualnie jednak coraz częściej do dostępu do konta upoważnia się inne osoby, tzw. pełnomocników. Można zatem zadać sobie pytanie: na czym właściwie polega pełnomocnictwo w banku, czym różni się od klasycznego „współdzielenia” konta i czy to rzeczywiście bezpieczne rozwiązanie?

 

Co to jest pełnomocnictwo do rachunku bankowego i do czego upoważnia daną osobę?

Pełnomocnictwo to czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Najprościej rzecz ujmując, na mocy pełnomocnictwa właściciel rachunku bankowego udziela dostępu do swojego konta oraz upoważnia go do dysponowania nim.

 

Czym różni się pełnomocnik od współwłaściciela rachunku bankowego?

 Ustanawiając pełnomocnictwo do naszego konta bankowego, w istocie wyrażamy swoją zgodę na to, aby inna osoba, która nie pełni funkcji właściciela czy też współwłaściciela rachunku bankowego, swobodnie korzystała z dostępu do konta oraz zarządzała zgromadzonymi tam pieniędzmi. Pełnomocnictwo jednak nie musi zostać ustanowione w takim zakresie, by upoważniona osoba posiadała takie same uprawnienia jakby była współwłaścicielem rachunku.

 

Współdzielenie konta – jakie uprawnienia ma współwłaściciel rachunku bankowego?

Współwłaściciel konta bankowego będzie miał praktycznie nieograniczony dostęp do twojego rachunku bankowego, a co za tym idzie do zgromadzonych na nim środków. Wspólna zgoda będzie potrzebna jedynie do założenia rachunku oraz przekształcenia wspólnego konta w rachunek indywidualny. W pozostałych przypadkach współposiadacz rachunku posiada całkowitą swobodę w działaniu, jednak za zobowiązania wobec banku współwłaściele odpowiadają wspólnie. Oznacza to, że gdy przykładowo na koncie pozostanie niespłacony debet (uruchomiony i wykorzystany przez jednego ze współwłaścicieli) bank będzie miał prawo domagać się spłaty zadłużenia również od tego drugiegoZarówno współwłasność konta bankowego jak i udzielenie pełnomocnictwa ma zatem plusy i minusy.

 

Czy pełnomocnik zawsze może zrobić z moim rachunkiem co chce?

Rodzaje pełnomocnictw do konta bankowego

Wyróżnia się dwa rodzaje pełnomocnictw bankowych.

  • Pełnomocnictwo ogólne – w tym wypadku pełnomocnik ma niemal taki sam zakres praw jak właściciel konta (istnieje jednak katalog czynności, które w większości banków są dla pełnomocnika ogólnego niedostępne. Zalicza się do nich m.in.: wypowiedzenie lub zmianę umowy rachunku, udzielanie dalszych pełnomocnictw, występowanie o wydanie nowej karty, składanie dyspozycji na wypadek śmierci, zawieranie umów kredytu odnawialnego).
  • Pełnomocnictwo szczegółowe – jest to rodzaj pełnomocnictwa, w którym określasz konkretne czynności, jakie może wykonywać pełnomocnik konta. Dzięki temu nie trzeba obawiać się, że druga osoba zrobi coś wbrew Twojej woli.

 

Część pełnomocnictw udziela się na stałe, inne obowiązują jedynie przez określony czas. Pełnomocnictwo może być także jednorazowe, wyznaczone do zrealizowania konkretnej operacji.

 

Procedura ustanowienia pełnomocnika do konta

Ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku bankowego dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, zazwyczaj wykorzystując do tego:

  • opracowane przez banki formularze,
  • wydrukowane formularze ze strony internetowej;
  • formularze papierowe w banku.

Co istotne, osoba ubiegająca się o pełnomocnictwo, nie musi stawić się osobiście w oddziale, wszelkie formalności związane z tym procesem można załatwić drogą pocztową oraz elektroniczną, pod warunkiem jednak, że wykona on na dokumentach własnoręczny podpis oraz potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego. W datowanych dokumentach pełnomocnictwa z reguły umieszcza się dane osobowe właściciela konta i pełnomocnika, ich adresy zamieszkania, a także dokładny zakres czynności, do których akt ten upoważnia pełnomocnika. Zazwyczaj musi tam się znajdować również wzór podpisu, umożliwiający pełnomocnikowi dokonywanie na koncie określonych operacji finansowych.

 

Pełnomocnik – kto może nim zostać?

W większości wypadków pełnomocnikami do kont bankowych mogą zostać jedynie osoby, które ukończyły już 18 lat i w związku z tym posiadają pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Takim prawem można również objąć młodzież, która ma więcej niż 13 lat, osoby ubezwłasnowolnione częściowo, a także jednostki posiadające tymczasowego doradcę. Niezależnie od tego, kto zostanie pełnomocnikiem, przyjmuje się jednak, że między nim a posiadaczem rachunku panuje zaufanie, dlatego też od momentu ustanowienia pełnomocnictwa właściciel rachunku odpowiada za wszystkie czynności dokonane przez pełnomocnika.

 

Powody wygaśnięcia pełnomocnictwa

Może być ich kilka. Na ogół jest to jego odwołanie, wygaśnięcie terminu jego obowiązywania, zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika, jak również ostateczne zrealizowanie określonej czynności, której ono dotyczyło. Pełnomocnictwo wygasa też w chwili śmierci posiadacza konta lub jego pełnomocnika.

 

Podsumowanie – czy warto skorzystać z instytucji pełnomocnictwa do rachunku bankowego?

Udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego w każdym przypadku zależy od indywidualnej decyzji właściciela rachunku. Sama dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa daje możliwość wygodnego zorganizowania swoich bieżących finansów w sytuacjach, gdy dokonanie wszystkich czynności osobiście jest utrudnione lub niemożliwe.

Pamiętaj jednak, że niektóre banki nieco modyfikują zasady udzielania upoważnienia do rachunku bankowego. Dlatego zanim postanowisz udzieli komuś pełnomocnictwa do swojego konta, zapoznaj się dokładnie z regulaminem obowiązującym w swoim banku, a w razie wątpliwości, wyjaśnij niejasne kwestie z konsultantem.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.