Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – co należy o nim wiedzieć? - Lexnord

26 lutego, 2018by Kancelaria Lexnord

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – co należy o nim wiedzieć?

 

W obecnych czasach większość osób posiada własne konta bankowe. Jest to spowodowane przede wszystkim dążeniem do zapewnienia sobie maksymalnej wygody przy zarządzaniu własnymi finansami. Dzięki posiadaniu osobistego lub firmowego konta jego posiadacz może liczyć nie tylko na szybki przelew pensji od pracodawcy (czy też zapłaty za towar lub usługę od klienta), ale także na błyskawiczne zrobienie zakupów przez internet i opłacenie bieżących rachunków bez konieczności wychodzenia z domu. Do własnego konta bankowego dostęp ma zazwyczaj wyłącznie jego właściciel i zarazem główny użytkownik. Aktualnie jednak coraz częściej do konta upoważnia się inne osoby, tzw. pełnomocników. Można zatem zadać sobie pytanie: na czym właściwie polega pełnomocnictwo w banku i czy to rzeczywiście bezpieczne rozwiązanie?

Część pełnomocnictw udziela się na stałe, inne obowiązują jedynie przez określony czas.

Co to jest pełnomocnictwo i do czego upoważnia daną osobę?

Najprościej rzecz ujmując, pełnomocnictwo to ustanowiona w prawie instytucja, która zostaje powołana do życia w oparciu o pisemne oświadczenie osoby, którą będzie reprezentował pełnomocnik (w wypadku kont bankowych osobami takimi są ich właściciele). Instytucja ta sprawia, że jednostka wyznaczona jako pełnomocnik zyskuje prawo do występowania w imieniu konkretnego człowieka, który wydał wspomniane oświadczenie, w takim zakresie, jakiego dotyczyła stosowna umowa. Ustanawiając pełnomocnictwo do naszego konta bankowego, w istocie wyrażamy swoją zgodę na to, aby inna osoba, która nie pełni funkcji właściciela czy też współwłaściciela rachunku bankowego, swobodnie korzystała z dostępu do konta oraz zarządzała zgromadzonymi tam pieniędzmi. Trzeba mieć jednak świadomość, że pełnomocnictwo niekoniecznie musi mieć ogólny charakter, w praktyce przyznający dokładnie te same prawa pełnomocnikowi co posiadaczowi konta. Istnieją bowiem także pełnomocnictwa rodzajowe, w ramach których osoba uzyskująca takie pełnomocnictwo może wykonywać jedynie określone operacje, wyszczególnione w dokumencie pełnomocnictwa. Część pełnomocnictw udziela się na stałe, inne obowiązują jedynie przez określony czas. Pełnomocnictwo może być także jednorazowe, wyznaczone do zrealizowania konkretnej operacji. Tak czy inaczej, trzeba mieć świadomość, że pełnomocnik nie staje się automatycznie współwłaścicielem konta, jest tylko jego użytkownikiem.

Procedura ustanowienia pełnomocnika do konta

Ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku bankowego dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, zazwyczaj wykorzystując do tego:

  • opracowane przez banki formularze,
  • wydrukowane formularze ze strony internetowej;
  • formularze papierowe w banku.

Co istotne, osoba ubiegająca się o pełnomocnictwo, nie musi stawić się osobiście w oddziale, wszelkie formalności związane z tym procesem można załatwić drogą pocztową oraz elektroniczną, pod warunkiem jednak, że wykona on na dokumentach własnoręczny podpis oraz potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego. W datowanych dokumentach pełnomocnictwa z reguły umieszcza się dane osobowe właściciela konta i pełnomocnika, ich adresy zamieszkania, a także dokładny zakres czynności, do których akt ten upoważnia pełnomocnika. Zazwyczaj musi tam się znajdować również wzór podpisu, umożliwiający pełnomocnikowi dokonywanie na koncie określonych operacji finansowych,

Pełnomocnik – czyli kto?

W większości wypadków pełnomocnikami do kont bankowych mogą zostać jedynie osoby, które ukończyły już 18 lat i w związku z tym posiadają pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Takim prawem można również objąć młodzież, która ma więcej niż 13 lat, osoby ubezwłasnowolnione częściowo, a także jednostki posiadające tymczasowego doradcę. Niezależnie od tego, kto zostanie pełnomocnikiem, przyjmuje się jednak, że między nim a posiadaczem rachunku panuje zaufanie, dlatego też od momentu ustanowienia pełnomocnictwa właściciel rachunku odpowiada za wszystkie czynności dokonane przez pełnomocnika.

Powody wygaśnięcia pełnomocnictwa

Może być ich kilka. Na ogół jest to jego odwołanie, wygaśnięcie terminu jego obowiązywania, jak również ostateczne zrealizowanie określonej czynności, której ono dotyczyło. Pełnomocnictwo wygasa też w chwili śmierci posiadacza konta lub jego pełnomocnika.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD