Czy warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela?

19 marca, 2018by Kancelaria Lexnord

Czy warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela?

 

Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach. Żyjąc w określonym miejscu i czasie, regularnie się przemieszczając, idąc do lub wracając ze szkoły czy z pracy, właściwie codziennie wystawiamy się na ryzyko ulegnięcia jakiemuś nieszczęśliwemu zdarzeniu losowemu. Jeśli już zdarzy się jakiś wypadek, zazwyczaj szuka się winnego całego zajścia, a wszystko po to, aby ustalić kto, komu powinien wypłacić odszkodowanie. Z reguły wszystkimi czynnościami z tym związanymi zajmują się firmy ubezpieczeniowe, które pokrywają nasze straty lub też straty innej osoby, wówczas gdy to z naszej winy doszło do jakiegoś wypadku, na przykład samochodowego. Nie zawsze jednak jesteśmy zadowoleni z decyzji ubezpieczyciela. Czy w takiej sytuacji można i warto się od niej odwołać?

Odmowna odpowiedź ubezpieczyciela na Twój wniosek wcale nie kończy jeszcze Twojej walki o wyższą kwotę odszkodowania.

Zasady wnoszenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Może się zdarzyć, że będziesz niezadowolony na przykład z wysokości przyznanego Ci odszkodowania. Wydaje Ci się, że powinieneś dostać więcej pieniędzy, choćby po to, aby na przykład w pełni pokryć koszty swojego leczenia? W takim wypadku możesz złożyć stosowne odwołanie do firmy ubezpieczeniowej. Niestety, nie powinieneś jednak liczyć na to, że Twoja sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie, ponieważ tego typu decyzje wydaje dokładnie ten sam organ, który przyznał Ci wcześniej mniejszą liczbę pieniędzy. Szanse na to, że zmieni on swoje postanowienie, są raczej iluzoryczne, tym bardziej jeśli wziąć pod uwagę fakt, że firma ubezpieczeniowa to dokładnie takie samo przedsiębiorstwo, jak każde inne, a głównym celem jego działalności jest zdobycie jak najlepszego wyniku finansowego. W interesie takiego podmiotu leży zatem, aby wypłacić możliwie jak najmniejsze odszkodowanie.

Dlaczego jednak warto wnieść odwołanie?

Wytłumaczenie tego faktu jest zasadniczo proste. Chodzi bowiem o to, że takie postępowanie nie wiąże się dla klienta z żadnymi dodatkowymi wydatkami, które musiałby ponieść choćby wówczas, gdyby składał pozew do sądu o ponowne rozpatrzenie jego sprawy. Tak naprawdę zatem z wniesieniem odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie jest związane żadne niebezpieczeństwo finansowe dla poszkodowanego. Mając świadomość tego, że nie ryzykuje się w żaden sposób poprzez swoje postępowanie, można zatem wykorzystać wspomnianą okazję do zaprezentowania swojego punktu widzenia ubezpieczycielowi, którego decyzja wydaje się nam krzywdząca względem nas. W odwołaniu takim można przedstawić firmie ubezpieczeniowej argumenty, które przemawiają za słusznością naszego stanowiska, prosząc o ponowne rozpatrzenie tej kwestii. Niestety, jak już było wspomniane, tego rodzaju odwołania jedynie w nielicznych przypadkach odnoszą jakikolwiek pożądany dla poszkodowanego skutek. Aby osiągnąć zamierzony cel, należałoby bowiem w sposób niebudzący najmniejszych wątpliwości udowodnić, że argumentacja użyta przez pracownika firmy ubezpieczeniowej była tak niesłuszna, że z pewnością może ona doprowadzić do tego, że firma przegra wytoczona jej sprawę w sądzie. Trzeba także mieć świadomość, że jeśli złożymy do PZU, czy też innego ubezpieczyciela taki wniosek, nie możemy liczyć na to, że przedłuży się termin przedawnienia lub zostanie on przerwany.

Odmowna odpowiedź ubezpieczyciela na Twój wniosek wcale nie kończy jeszcze Twojej walki o wyższą kwotę odszkodowania. W takiej sytuacji powinieneś skorzystać z bezpłatnej pomocy Rzecznika Finansowego lub poprosić o rozwiązanie sporu poza sądem (musisz za to zapłacić około 50 zł). W pierwszym wypadku rzecznik finansowy będzie reprezentował poszkodowanego w sporze z firmą ubezpieczeniową, wyłuszczając jej wszelkie przemawiając na korzyść klienta argumenty. W drugim wypadku RF przyjmie na siebie rolę mediatora pomiędzy skonfliktowanymi ze sobą stronami. Do niego będzie wówczas należeć określenie najlepszych rozwiązań trudnej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać o tym, że RF podejmuje się wspomnianych działań tylko w przypadku nieskuteczności przeprowadzonego uprzednio postępowania reklamacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.