Jaka jest odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.?

16 kwietnia, 2018by Kancelaria Lexnord

Jaka jest odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.?

 

W obowiązującym w Polsce prawie wyróżnia się różnego rodzaju spółki, w tym również tzw. spółki prawa handlowego, które stanowią specyficzny rodzaj tworów gospodarczych. Poza spółkami osobowymi w postaci spółek jawnych, partnerskich oraz komandytowych i komandytowo-akcyjnych szczególną wagę przykłada się także do spółek kapitałowych, czyli spółek akcyjnych praz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wielu z nas zadaje sobie pytanie o to, jaki zakres odpowiedzialności ciąży na wspólnikach zrzeszonych w tego rodzaju spółkach. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych osób, wskażemy tutaj, czym jest popularna spółka z.o.o i  z czym powinny liczyć się osoby, które decydują się na założenie tego rodzaju spółki. Potrzebujesz porady? Kancelaria prawna w Katowicach – LexNord zawsze służy pomocą. 

 

Jaka jest odpowiedzialność wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Radzi kancelaria prawna w Katowicach – LexNord

Definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność wspólników to bardzo ważne zagadnienie. Spółka z.o.o. jest specjalną formą prawną przedsiębiorstwa, które zostało stworzone przez jedną lub więcej ludzi, którzy w ten sposób stali się wspólnikami, a do ich zasadniczych zadań zalicza się branie na siebie częściowej odpowiedzialności za wszelkie zaciągnięte przez firmę zobowiązania, zgodnie z pewnymi regułami współżycia społecznego. Tego rodzaju spółki to dość często występująca propozycja prawna typowa głównie dla małych i średnich przedsiębiorców z różnych zakątków świata.

W polskich realiach gospodarczych wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem tego typu spółek reguluje przede wszystkim Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z nim liczba wspólników w tego rodzaju spółkach jest dowolna, a każdy ze wspólników składa pisemne oświadczenia woli, w przeciwnym wypadku bowiem można mówić o nieważności istnienia spółki. W przypadku spółek tworzonych przez jedną osobę wymagany jest akt notarialny sporządzony przez notariusza, który wysyła później wspomniany dokument właściwemu sądowi rejestrowemu. Spółka nabywa osobowość prawną wtedy, gdy zostanie wpisana do KRS.

Prawa i obowiązki wspólników

Prawa wspólników w spółkach   ograniczoną odpowiedzialnością ustala się na podstawie wszechstronnych umów zawartych pomiędzy stronami. W niektórych z nich określa się, że każdy wspólnik ma takie same prawa oraz obowiązki, z kolei w innych przyznaje się poszczególnym wspólnikom nieco inne uprawnienia. Standardowo, osoba będąca wspólnikiem w spółce może:

  • dysponować prawem do udziału w spotkaniach zgromadzenia wspólników,
  • może swobodnie zabierać głos na spotkaniach
  • nadzorować działalność spółki, choćby poprzez wgląd do firmowych aktów i ksiąg rozrachunkowych.

Wspólnik może także dowolnie pozbywać się posiadanych udziałów, jak również przysługuje mu prawo do partycypowania w zyskach na określonych zasadach. Z kolei, jeśli chodzi o obowiązki wspólników, trzeba wspomnieć o konieczności wpłacenia wkładu w określonej wysokości, ciągłego dopłacania do aportu, jeśli uległ on zmniejszeniu, a także udzielanie świadczeń niepieniężnych. Musi on także uiszczać opłaty składkowe do ZUS, ale tylko wtedy, gdy pełni on funkcję zleceniobiorcy spółki lub też prowadzona przez niego działalność jest jednoosobowa.

Odpowiedzialność wspólników

Spółka zoo za własne zobowiązania odpowiada samodzielnie, co jest możliwe dzięki temu, że dysponuje ona osobowością prawną. Odpowiedzialność ta rozciąga się na cały majątek spółki, standardowo wyłączeni są z niej natomiast wspólnicy, których obciąża właściwie tylko ryzyko gospodarcze spowodowane wnoszeniem do spółki aportów, a także innych świadczeń. Niekiedy jednak zakres odpowiedzialności wspólników w tej spółce może być szerszy.

Chodzi tutaj głównie o sytuacje, kiedy wspólnik otrzymał nienależne wypłaty lub też podjęto określone czynności w imieniu spółki jeszcze przed jej zarejestrowaniem. Działalność osobista w imieniu spółki skutkuje nieograniczoną odpowiedzialnością za wszystkie zobowiązania podjęte w tym czasie. Podobna sytuacja występuje również wtedy, gdy wprowadzi się do spółki kapitał obciążony określoną wadą prawną albo fizyczną, lub też wkład ten miał zawyżoną wartość.

Potrzebujesz pomocy prawnej? LexNord – kancelaria prawna w Katowicach chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.