Jak napisać pozew zbiorowy – polisolokaty

Jak napisać pozew zbiorowy – polisolokaty

 

Jak napisać pozew zbiorowy? Od wielu lat, odkąd tylko istnieje system bankowy, ludzie szukali sposobów na możliwie jak najlepsze ulokowanie swojego kapitału tak, aby móc z zyskiem odebrać później swoje pieniądze. Tak zrodził się m.in. pomysł na tzw. polisolokaty, zwane też polisami inwestycyjnymi. Większość osób, które się na nią decyduje, w głębi ducha liczy na to, że takie postępowanie przyniesie im określony zysk. Praktyka życia codziennego pokazuje jednak, że taka forma inwestycji niekoniecznie musi okazać się korzystne dla klientów. Co zrobić w sytuacji, gdy polisolokaty nas zawiodły, a my czujemy się oszukani? W takim wypadku można pomyśleć o pozwie zbiorowym lub indywidualnym.

 

Co zrobić w sytuacji, gdy polisolokaty nas zawiodły, a my czujemy się oszukani?

Czym są polisolokaty?

Pod pojęciem polis inwestycyjnych z reguły rozumie się pewne indywidualne albo grupowe ubezpieczenie na życie oraz dożycie wyposażone w specjalne fundusze kapitałowe, z reguły mające ubezpieczeniowy charakter. Składki tutaj zazwyczaj dzielone są na dwie nierówne części, z których większą część przeznacza się na inwestowanie w fundusze, a mniejszą a rzeczywiste ubezpieczenie. Na polskim rynku oferta tego rodzaju produktu pojawiła się zaledwie przed dziesięcioma laty, przy czym w ramach podpisywanych na co najmniej kilka lat umowy zobligowuje się klienta do regularnego dokonywania wpłat na różne fundusze inwestycyjne, które teoretycznie nastawione są na wypracowanie zysku. Niestety, teoria często ma się do praktyki zupełnie inaczej niż można się spodziewać.

Na czym polega kłopot z polisolokatami?

Lokaty inwestycyjne sprawdzają się tylko wówczas, gdy pomnażanie powierzonego kapitału przebiega prawidłowo, w odpowiednim tempie i bez żadnych zakłóceń. Prawdziwy problem pojawia się jednak wówczas, gdy taki sposób na zarobienie pieniędzy okazuje się nieskuteczny, w wyniku czego klient próbuje wycofać zainwestowane pieniądze. Niestety, w większości wypadków okazuje się to niemożliwe, a pieniądze nigdy nie wracają na konto właścicieli. Przeważająca liczba firm ubezpieczeniowych celowo zataja przed klientami informacje o tym, że w pierwszych latach umowy koszty ewentualnej rezygnacji z polisolokaty dorównują całości zainwestowanego kapitału. Ponadto każda przedwczesna likwidacja takiej umowy obciążona jest dodatkowymi wydatkami w postaci opłaty likwidacyjnej pobieranej przez firmy ubezpieczeniowe. Taka praktyka w większości wypadków jest bezprawna, mimo to decyduje się na nią wiele firm zajmujących się działalnością ubezpieczeniową.

Polisolokaty – powództwo indywidualne czy zbiorowe?

Broniąc się przed nieuczciwymi praktykami towarzystw ubezpieczeniowych, trzeba rozważyć złożenie pozwu. Ponieważ osób pokrzywdzonych w takich wypadkach jest znacznie więcej, w naturalny sposób krystalizuje się możliwość złożenia pozwu zbiorowego. Aby to uczynić, trzeba wypełnić stosowny formularz udostępniany przez każdą szanującą się kancelarię adwokacką oraz dostarczyć wskazane przez nią dokumenty. Dołączyć się do pozwu grupowego można aż do momentu ostatecznego ustalenia składu grupy zasądzonego przez organ sądowy. Postępowanie zbiorowe w tego rodzaju sprawach trwa zwykle od 2 do 4 lat, szanse na wygranie są jednak właściwie bardzo wysokie. Dodatkową zaletą jest fakt, że do złożenia tego rodzaju pozwu niekoniecznie trzeba najpierw zlikwidować polisę ubezpieczeniową. Termin przedawnienia sprawy upływa po dziesięciu latach od momentu założenia polisy. W niektórych sytuacjach jednak bardziej opłaca się złożenie pozwu indywidualnego, co znacznie skraca czas postępowania. Dzieje się tak ze względu na rozmaitość różnych ofert towarzystw ubezpieczeniowych, a co za tym idzie, odmienne kwoty oraz zasięg polis inwestycyjnych. W pozwach zbiorowych sądy niejako muszą rozważyć każdą sprawę z osobna, badając wszystkie okoliczności sprawy. Ujednolicenie wszystkich roszczeń wchodzących w skład pozwu zbiorowego często jest bardzo trudne, dlatego realnie rzecz ujmując, nie zawsze złożenie pozwu zbiorowego okazuje się korzystne dla wszystkich zainteresowanych odzyskaniem swoich pieniędzy stron.

Jak napisać pozew zbiorowy? Tego dowiesz się od radcy kancelarii LexNord w Katowicach.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.