Polisolokata. Czym jest i jak z niej zrezygnować?

Polisolokata – czy można z niej zrezygnować i odzyskać pieniądze?

Jakiś czas temu na polskim rynku pojawiły się na pierwszy rzut oka bardzo atrakcyjne oferty inwestowania w tzw. polisolokaty. Podobnie jak przypadku kredytów frankowych (więcej na ten temat tutaj), klientom prezentowano je jako wyjątkowo bezpieczny produkt, którego nabycie nie wiąże się właściwie z żadnym ryzykiem. Niestety, wiele osób dało się w ten sposób oszukać, niejednokrotnie bezpowrotnie tracąc cały dorobek życia. Liczbę polskich klientów, którzy padli ofiarą takiego procederu szacuje się na 5 milionów, co oznacza, że niemal co ósmy Polak zdecydował się na jej zakup.

 

Polisolokata. Czym jest?

Pod pojęciem polis inwestycyjnych z reguły rozumie się pewne indywidualne albo grupowe ubezpieczenie na życie oraz dożycie wyposażone w specjalne fundusze kapitałowe, z reguły mające ubezpieczeniowy charakter. Składki tutaj zazwyczaj dzielone są na dwie nierówne części, z których większą część przeznacza się na inwestowanie w fundusze, a mniejszą a rzeczywiste ubezpieczenie.  W ramach podpisywanych na co najmniej kilka lat umowy zobligowuje się klienta do regularnego dokonywania wpłat na różne fundusze inwestycyjne, które teoretycznie nastawione są na wypracowanie zysku. Brzmi obiecująco? Tak właśnie miało brzmieć. Jednak po zapoznaniu się dokładnie z warunkami umowy okazywało się, że ulokowale pieniądzę można w bardzo łatwy sposób utracić. Problemy z polisolokatami wynikają bowiem przede wszystkim ze zbytniej zawiłości treści umów podpisywanych z ubezpieczycielami, co prowadziło do ich niewłaściwego rozumienia.

Wygórowane opłaty – problematyczność polisolokat

Lokaty inwestycyjne sprawdzają się tylko wówczas, gdy pomnażanie powierzonego kapitału przebiega prawidłowo, w odpowiednim tempie i bez żadnych zakłóceń. Prawdziwy problem pojawia się jednak wówczas, gdy taki sposób na zarobienie pieniędzy okazuje się nieskuteczny, w wyniku czego klient próbuje wycofać zainwestowane pieniądze. Niestety, w większości wypadków okazuje się to niemożliwe, a pieniądze nigdy nie wracają na konto właścicieli. Przeważająca liczba firm ubezpieczeniowych celowo zataja przed klientami informacje o tym, że w pierwszych latach umowy koszty ewentualnej rezygnacji z polisolokaty dorównują całości zainwestowanego kapitału. Ponadto każda przedwczesna likwidacja takiej umowy obciążona jest dodatkowymi wydatkami w postaci opłaty likwidacyjnej pobieranej przez firmy ubezpieczeniowe.

 

Co zrobić w sytuacji, gdy polisolokaty nas zawiodły, a my czujemy się oszukani – sposoby rezygnacji z polisolokat

  • Rezygnacja z polisolokaty w pierwszym rzędzie wymaga przeprowadzenia odpowiednich rozmów z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, której dotyczy konkretna polisolokata, zazwyczaj kupowana w banku albo u doradcy. Często rozmowy te będą kończyć się fiaskiem, dlatego niezbędne będzie podjęcie kolejnych kroków.
  • Jeśli pomimo wytoczonych argumentów prawnych firma ubezpieczeniowa nie zgodzi się na wypłatę środków z polisolokaty warto zwrócić się z tą sprawą do Rzecznika Finansowego, w którego zakresie kompetencji leży prowadzenie mediacji pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym – na tym ostatnim ciąży obowiązek rzetelnego uzasadnienia odmowy. Za mediację trzeba będzie zapłacić ok. 50 zł, jakkolwiek istnieje możliwość zwolnienia od tej opłaty na określonych zasadach.
  • Jeśli mediacje nie przyniosą pozytywnego skutku, trzeba wystąpić na drogę sądową.

 

Nieuczciwe zapisy w umowach o polisolokata

Często okazuje się, że postanowienia zawarte w umowie polisolokaty zostają przez sąd uznane za niedozwolone. Rodzi to skutek w postaci braku skuteczności określonego postanowienia i występująca w umowie klauzula nie wiąże stron. Skuteczne działania profesjonalnych pełnomocników mogą przynieść pozytywne rezultaty. w obronie konsumentów stanął m.in. Rzecznik Finansowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Sąd Najwyższy również po stronie konsumentów

Przełomowym wyrokiem w temacie polisolokat okazał się Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt V ACa 451/18. SA stwierdził w nim nieważność umowy grupowego ubezpieczenia na życie powiązaną z UFK oferowaną przez jednego z ubezpieczycieli. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt I CSK 772/19 SN odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej ubezpieczyciela od tego wyroku. SN stwierdził, że skarga kasacyjna pozwanego ubezpieczyciela jest oczywiście nieuzasadniona, nie zachodzi również potrzeba wykładni przepisów prawa budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.

 

Argumenty przywołane przez Sąd Najwyższy są aktualne wobec innych posiadaczy polisolokat

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Najwyższy podkreślił, że Sąd Apelacyjny w Warszawie prawidłowo dokonał oceny umowy, wykładni przepisów prawa a następnie prawidłowo je zastosował. SN wskazał, że suma ubezpieczenia może być określona w inny sposób, niż kwotowo, ale umowa ubezpieczenia na życie z UFK, to też umowa ubezpieczenia, a zatem na jej podstawie musi być udzielana ubezpieczonemu ochrona ubezpieczeniowa typowa dla ubezpieczenia na życie – gdy jej nie ma to umowa taka jest nieważna. Zdaniem SN nie może stanowić argumentu za obroną ważności umowy brak określenia przez ustawodawcę w przepisach regulujących działalność ubezpieczeniową proporcji funkcji ochrony i inwestycji. Istotą jest to, aby umowa realizowała obie funkcje. Nieważne są zatem tak skonstruowane umowy ubezpieczenia na życie z UFK, w których funkcja ochronna jest wyłącznie iluzoryczna, produkt służy wyłącznie inwestowaniu, świadczenie ubezpieczeniowe jest pokrywane ze środków ubezpieczonego a ubezpieczyciel nie ponosi przy tym żadnego ryzyka.

 

Polisolokata – powództwo indywidualne czy zbiorowe?

Pozew można złożyć albo w formie indywidualnej albo zbiorowej – w tym ostatnim wypadku możesz skorzystać z możliwości dołączenia się do już trwających procesów osób poszkodowanych, to rozwiązanie wiąże się jednak z dość wysokimi kosztami. Pozwy zbiorowe na ogół lepiej chronią interesy klientów, są też tańsze, ale ich podstawowa wada tkwi w czasochłonności, ciągną się one bowiem bardzo długo i jak do tej pory chyba żaden z nich nie ma jeszcze swojego rozstrzygnięcia. Z kolei pozwy indywidualne rozpatruje się szybciej, ale są one droższe.

 

Sposób na odzyskanie środków z polisolokaty – kontakt z LexNord

Który wybór jest dla Ciebie atrakcyjniejszy i jakie masz szanse by uwolnić się od toksycznego produktu jakim w znakomitej większości przypadków były polisolokaty? Tego dowiesz się korzystając z usług kancelarii LexNord w Katowicach. Zapraszam do kontaktu – klik.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.