Wakacje z biurem podróży – obowiązki biura podróży

10 sierpnia, 2018by Kancelaria Lexnord

Wakacje z biurem podróży – obowiązki biura podróży

 

Przedstawiamy pierwszą część poradnika „Wakacje z biurem podróży”. Cykl artykułów poświęcony będzie wszystkim istotnym – z prawnego punktu widzenia – aspektom wyjazdu wakacyjnego. W pierwszej części przedstawimy obowiązki biura podróży, które to musi spełnić jeszcze przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej.

Żelazna zasada, która obowiązuje zawsze, niezależnie czy podpisujesz umowę kredytu czy też umowę z biurem podróży to przeczytaj dokładnie umowę. Jeśli czegoś nie rozumiesz- nie podpisuj! Poproś pracownika biura podróży o wyjaśnienia lub weź umowę do domu i przeczytaj ją w spokoju. Jeśli będziesz miał wątpliwości poproś o pomoc kogoś bliskiego lub udaj się po poradę do prawnika. Jest to pierwszy krok by uchronić się przed zmarnowaniem sobie urlopu.

Nowa ustawa

Z dniem 1 lipca 2018r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwana dalej „Ustawą”), która reguluje zasady odpowiedzialności biur podróży, sposób zawierania umów oraz ustanawia odpowiednie gwarancje dla podróżnych.

Obowiązki biura podróży

Przed zawarciem umowy przedstawiciel biura podróży (lub agent turystyczny jeżeli umowa jest zawierana za jego pośrednictwem) musi udzielić Ci w sposób jasny, zrozumiały i widoczny (czytelny jeśli w następuje to w formie papierowej) następujących informacji:

Dotyczących głównych właściwości imprezy:
Miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie wyjazdu,
rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony -informację o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu, (pamiętaj że kryteria przyznawania „gwiazdek”, hotelom mogą różnić się w zależności od kraju) liczbę i rodzaj posiłków, szczegółowy program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy.

Jeżeli podczas pobytu jakiekolwiek usługi będą świadczone w grupie to obowiązkiem biura podróży jest przedstawić  informację o przybliżonej liczebności grupy, informację o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie z niektórych usług wymaga znajomości obcego języka, informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także (na wniosek podróżnego) dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

Informacje finansowe, prawa udziału w imprezie, przepisy paszportowe

Klient podpisujący umowę z biurem podróży musi zostać poinformowany i znać:

1. kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie imprezy turystycznej i termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty.
2. cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub, jeśli nie można zasadnie oczekiwać aby koszty te zostały obliczone przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony;
3. minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła;
4. termin powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
5. informację o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości;
6. ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej;

Dane kontaktowe i ubezpieczenie

Do obowiązków biura podróży należy przekazanie informacji zawierających:

  • nazwę handlową i adres organizatora turystyki lub agenta turystycznego, a także ich numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej;
  • informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

Zmiany przed zawarciem umowy

W przypadku gdy którekolwiek z powyżej wymienionych informacji jeszcze przed podpisaniem umowy ulegną zmianie wówczas musisz zostać o tym poinformowany w taki sam sposób – czyli jasny, zrozumiały i widoczny.

Należy pamiętać o tym, że w razie gdy przed zawarciem umowy nie zostałeś poinformowany o dodatkowych opłatach i kosztach (punkt 3 listy) to biuro podróży nie może wymagać ich pokrycia przez Ciebie. Warto wspomnieć, że to na przedsiębiorcy turystycznym (biurze podróży czy agencie) ciąży obowiązek udowodnienia, iż wywiązał się z obowiązków w zakresie udzielenia informacji.

W następnej części poradnika przedstawimy Wam co zawiera standardowa umowa o udział w imprezie turystycznej, na co należy zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu i co powinna zawierać.

Źródło: ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Dz.U. 2017 poz. 2361.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.