Odszkodowanie od linii lotniczych – zasady przyznawania

25 sierpnia, 2018by Kancelaria Lexnord

Odszkodowanie od linii lotniczych – zasady przyznawania

 

Samolot jest najszybszym środkiem transportu umożliwiającym pokonanie wielkich odległości w krótkim czasie. Jednak w trakcie podróży mogą wystąpić różne komplikacje. Doskonałym przykładem jest sytuacja klientów biura podróży TUI, który utknęli na Lotnisku Chopina na ponad 30 godzin przez odwołany lot. Warto znać prawa, które przysługują pasażerom w takiej sytuacji. W razie problemów masz prawo do pomocy ze strony linii lotniczej, a także, w niektórych przypadkach przysługuje Ci odszkodowanie od linii lotniczych.

Odszkodowanie od linii lotniczych jest uregulowane w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Postanowienia rozporządzenia mają zastosowanie do lotów: wewnątrz UE, lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE oraz w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE.
Nie jest istotne czy korzystasz z usług tradycyjnych linii lotniczych, czy też przewoźnika niskokosztowego lub czarterowego. Twoje prawa i obowiązki linii lotniczej ukształtowane są identycznie.

Odmowa wstępu na pokład– Najczęściej następuje w wyniku sprzedaży zbyt dużej liczby biletów względem miejsc w samolocie (overbooking). Gdy pasażerów jest więcej niż miejsc, w pierwszej kolejności przewoźnik wzywa ochotników do rezygnacji z rezerwacji w zamian za różnego rodzaju indywidualnie uzgodnione korzyści. Jeśli nadal miejsc jest za mało, linia lotnicza ma prawo odmówić przyjęcia na pokład wybranym pasażerom. Masz wówczas prawo do odszkodowania.
Dodatkowo, linie lotnicze muszą zapewnić Ci wybór między zwrotem ceny biletu, zmianą rezerwacji na najbliższy możliwy lot lub zmianą planu podróży w późniejszym, dogodnym dla Ciebie terminie w porównywalnych warunkach. Jeśli musisz oczekiwać na kolejny lot, linia lotnicza musi udzielić Ci odpowiedniej pomocy, zależnie od czasu oczekiwania. Odszkodowanie nie przysługuje Ci jeśli odmówiono Ci wstępu na pokład z racjonalnych przyczyn jak np. brak odpowiednich dokumentów, stan zdrowia lub z przyczyn bezpieczeństwa.

Odwołany lot. Czy przysługuje mi odszkodowanie od linii lotniczych?

Jeśli Twój lot został odwołany również przysługuje Ci odszkodowanie. Tak samo też linia lotnicza musi zapewnić Ci zwrot kosztów biletu lub alternatywny lot w najwcześniejszym możliwym terminie albo lot w innym terminie, dogodnym dla Ciebie. Jeśli czekasz na swój lot linia lotnicza musi zaoferować Ci pomoc, której rodzaj jest uzależniony od czasu oczekiwania, w postaci napoi, posiłków, zakwaterowania (jeśli rezerwację przeniesiono na następny dzień), transportu do miejsca zakwaterowania i z powrotem do portu lotniczego, dwóch rozmów telefonicznych, dwóch dalekopisów, dwóch faksów lub e-maili.

Co z odszkodowaniem jak lot opóźniony?

W przypadku gdy Twój lot jest opóźniony linie lotnicze muszą nieodpłatnie udzielić Ci pomocy adekwatnej do czasu oczekiwania, identycznie jak w przypadku odwołania lotu. Prawo do uzyskania pomocy od linii lotniczych przysługuje Ci w przypadku, gdy Twój lot opóźnia się o co najmniej:

• 2 godziny, w przypadku lotu na trasie do 1500 km,

• 3 godziny w przypadku każdego lotu wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz lotów od 1500 km do 3500 km,

• 4 godziny w przypadku lotów na dystansie dłuższym niż 3500 km.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości C-402/07 z 2009 roku, w przypadku gdy w wyniku opóźnienia dotrzesz do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem, masz prawo do odszkodowania na takich samych zasadach jak w przypadku odwołania lotu. Chyba, że opóźnienie powstało wskutek nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Jeśli opóźnienie wylotu przekracza 5 godzin masz prawo do zwrotu kosztów biletu oraz, w przypadku lotu z przesiadką, linie powinny zaoferować jak najszybszy powrót do portu lotniczego odlotu.

W przypadku odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład przysługuje Ci odszkodowanie. Jego wysokość jest uzależniona od długości lotu.

  • Kwota 250 €  odległość Do 1500 km
  • Kwota 400 € odległość Powyżej 1500 km w obrębie UE i wszystkie inne loty od 1500 do 3500 km
  • Kwota 600 € odległość Powyżej 3500 km

Kiedy przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych?

Nie przysługuje Ci odszkodowanie od linii lotniczych za odwołany lot w przypadku, gdy:

• zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu wcześniej niż 14 dni przed odlotem

• w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym odlotem zaproponowano Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą Ci wylot najpóźniej 2 godziny przed pierwotnie planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego krócej niż 4 godziny po pierwotnym czasie przylotu

• jeśli zostałeś poinformowany z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaproponowano Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą Ci wylot najpóźniej 1 godzinę przed pierwotnie planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego w okresie krótszym niż 2 godziny po pierwotnym czasie przylotu.

Odszkodowanie nie przysługuje także w przypadku gdy lot został odwołany na skutek nadzwyczajnych okoliczności (np. warunki pogodowe, sytuacja polityczna, zagrożenie bezpieczeństwa). Natomiast za okoliczności nadzwyczajne nie uważa się przypadków zderzenia samolotu z ptakami czy też awarii samolotu, która mogła zostać wykryta w trakcie obsługi technicznej. Jeżeli linie lotnicze w związku z odwołaniem lotu zaproponowały Ci zmianę planu podróży i do miejsca docelowego przybędziesz, odpowiednio w zależności od długości trasy z opóźnieniem 2-, 3- lub 4-godzinnym, kwota odszkodowania może zostać pomniejszona o połowę.

Jeśli linia lotnicza nie spełniła swoich obowiązków konieczne będzie złożenie reklamacji. Do reklamacji koniecznie musisz załączyć potwierdzenie rezerwacji na dany lot. W przypadku gdy w wyniku opisywanych powyżej okoliczności poniosłeś dodatkowe koszty koniecznie zachowaj paragony i potwierdzenia i dołącz ich kopie do reklamacji. Następnie musisz sporządzić reklamacje (wzór poniżej) i wysłać ją na adres linii lotniczej. W reklamacji musisz dokładnie określić czego żądasz od linii lotniczej (np odszkodowania, zwrotu poniesionych kosztów). W przypadku gdy nie uzyskasz odpowiedzi w terminie 30 dni lub nie zgadzasz się ze stanowiskiem linii lotniczej możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do skargi, której formularz jest dostępny na stronie ULC dołącz kopię reklamacji wraz z załącznikami i odpowiedzią linii lotniczej (jeśli taką otrzymałeś). Prezes ULC po rozpatrzeniu skargi wyda decyzję administracyjną, w której określi zakres naruszenia i termin jego usunięcia przez linię lotniczą. Aby pomóc naszym czytelnikom przedstawiamy w załączeniu wzór formularza reklamacji do linii lotniczych, który z pewnością okaże się przydatny w przypadku konieczności dochodzenia należnego odszkodowania.

Jeżeli nie wiesz jak napisać reklamację dotyczącą odwołania lotu, opóźnienia lub odmowy wejścia na pokład przedstawiamy Ci Wzór reklamacji odwołany lot

Źródła: • Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Dz.Urz. UE L 2004 nr 46, str 1 • Zawiadomienie Komisji– Wytyczne interpretacyjne dotyczące rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Dz.Urz. UE C 2016 nr 214, str. 5

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.