Afera GetBack – pokrzywdzeni. O czym nie informowały banki? Relacja ze spotkania

8 października, 2018by Kancelaria Lexnord

Afera GetBack – pokrzywdzeni. O czym nie informowały banki? Relacja ze spotkania

 

Afera GetBack. Obligatariusze nabici w butelkę. O czym nie informowały banki? – relacja ze spotkania

W zeszłym miesiącu nasza kancelaria miała okazję spotkać się z 30-osobową grupą pokrzywdzonych obligatariuszy Getback. Była to grupa osób, które zakupiły obligacje korporacyjne od pośredników to jest od Idea Bank https://www.ideabank.pl/, Lion’s bank https://www.lionsbank.pl/ lub bezpośrednio od Polskiego Domu Maklerskiego https://www.polskidm.com.pl/.

Na spotkaniu, które trwało ponad 3 godziny razem z adwokatem Joanną Wędrychowska prowadzącą kancelarię w Warszawie- http://adwokatwedrychowska.pl/ i radcą prawnym Beatą Strzyżowską z Poznania- http://strzyzowska.com/ odpowiadałyśmy na pytania związane z aferą finansową,
w którą zamieszana jest ta spółka zarządzającą wierzytelnościami.

Dla przypomnienia afera wybuchła w dniu 16 kwietnia b.r. kiedy to GetBack poinformował o prowadzeniu rozmów z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju
w sprawie wsparcia finansowego. Informacje te zostały przez obie Instytucje zdementowane, a GPW zawiesiła handel akcjami i obligacjami spółki windykacyjnej.

Następnie wszystko potoczyło się już lawinowo…,a scenariusz wszyscy zainteresowani znają.

Przypominamy, że 10 maja 2018 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych otworzył wobec GetBack S.A. przyspieszone postępowania układowe w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zatem dochodzenie swoich wierzytelności od GetBack S.A. będzie utrudnione.

O postępowaniu układowym Getback można poczytać więcej u źródła https://www.getbacksa.pl/informacja-dla-wierzycieli/przyspieszone-postepowanie-ukladowe-ppu.

Problemy obligatariuszy – misselling w sprzedaży obligacji- naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Podstawowym pytaniem jakie padło od obligatariuszy to od kogo będą mogli odzyskać swoje „utopione” pieniądze.

Czy od samego emitenta obligacji ( spółki Getback), czy też od pośredników, którzy obligacje im sprzedali. Uczestnicy spotkania pytali również w jaki sposób i w jakiej wysokości uzyskać naprawienie szkody jaką wyrządzili im pośrednicy nakłaniając ich do zakupu tych ryzykownych instrumentów finansowych.

Misselling – Czyli sprzedaż produktów finansowych niedopasowanych do potrzeb klienta, nieadekwatnych do profilu inwestycyjnego klienta.

Część obligatariuszy potwierdziła, że w stosunku do nich stosowano:

 • Nieetyczne metody sprzedaży.
 • Celowe wprowadzenie w błąd poprzez oferowanie obligacji jako instrumentów finansowych tożsamych pod względem bezpieczeństwa z lokatami bankowymi.
 • Nieczystą sprzedaż.
 • Uciążliwe i uporczywe telefony odbierane przez klientów jako agresywne.
 • Presję czasu i poczucie bycia „wyjątkowym”

W trakcie spotkania widać było „gołym okiem”, że sporą część poszkodowanych stanowią osoby w podeszłym wieku. Z całą pewnością można więc stwierdzić, że produkt ten ze względu na obarczenie wysokim ryzykiem nie był dostosowany do ich potrzeb, zwłaszcza mając na względzie, że w dużej mierze szukali oni produktu bezpiecznego, który pozwoliłby im zaoszczędzić na przyszłą emeryturę.

Informacje, informacje i jeszcze raz informacje

Zainteresowani obligatariusze potwierdzili, że nie przedstawiono im rzetelnych informacji na temat ryzyka inwestycyjnego, które jest przecież immanentnie związane z inwestycją w obligacje korporacyjne.

Każdy z osobna w procesie oferowania instrumentów powinien uzyskać podstawowe informacje o tym, że:

 • Obligacje korporacyjne wiążą się z ryzykiem kredytowym emitenta, wszak prowadzi on działalność gospodarczą, a każdy przedsiębiorca ponosi ryzyko upadłości lub utraty płynności.
 • Z obligacjami związane jest także ryzyko płynności, w skrócie jeżeli inwestor będzie chciał wyjść z inwestycji sam będzie musiał znaleźć chętnego kupującego ( o ile obligacje nie posiadają opcji put dla inwestora tak zwanej możliwości przedstawienia obligacji do wykupu).
 • Ważną informacją dla inwestora jest także taka, że obligacje są związane z ryzykiem stopy procentowej.

Ponadto w trakcie procesu zakupowego Inwestorom powinny być przekazane informacje związane ze specyfiką spółki działającą na rynku obrotu wierzytelnościami, w tym takie, że

 • Obligacje Getback były śmieciowe, służyły sekurytyzacji zadłużenia. Ponadto firma skupowała wierzytelności od Banków, a część długów była przedawniona w momencie już w momencie sprzedaży pakietów wierzytelności, część długów to tzw. długi pochodzące z kredytów „ frankowych”, w których saldo było sztucznie pompowane.
 • Spółka obarczona była ryzykami regulacyjnymi, już w momencie sprzedaży obligacji Ministerstwo Sprawiedliwości pracowało nad zmianami przewidującymi skrócenie okresu przedawnienia z 10 do 6 lat, jedną z procedowanych zmian, która ostatecznie weszła w życie lipcu 2018 roku była propozycja, aby Sądy były obowiązane do sprawdzania z urzędu czy dane zadłużenie nie jest przedawnione, a zatem czy wierzyciel może się domagać skutecznie jego zwrotu. Do tej pory sąd wykonywał tę kontrolę tylko na wniosek dłużnika.
 • Złożona struktura finansowania Spółki, gdyż część portfeli wierzytelności była kupowana za aktywa pozabilansowe co rodziło ryzyko utraty aktywów i sporów.
 • Duża eskpozycja na spółki z portfela Leszka Czarneckiego i duży kredyt w Getin Noble Banku

Żadna z osób, które miałam okazję posłuchać informacji tych nie uzyskała, w zamian usłyszeli, że obligacji Getback charakteryzują się najwyższym poziomem bezpieczeństwa, że nie ma się czym martwić, gdyż spółka jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się na rynku windykacji.

Jacy klienci w Aferze Getback?

Co ważne, większość osób charakteryzowała się niskim profilem ryzyka inwestycyjnego, i było klientami detalicznymi.

Większość osób nie miało wypełnionych profili MIFID i w stosunku do żadnego z nich nie przeprowadzono testu odpowiedniości i adekwatności, o którym mowa w art. 19 pkt. 4 i 5 Dyrektywy 2004/39/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0039:20070921:PL:PDF

W następnym artykule trochę więcej o tym jak i od kogo dochodzić odszkodowania i zwrotu środków poniesionych na „inwestycję”.

1/ Dyrektywa 2004/39/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG https://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0039:20070921:PL:PDF

2. Informacje dla wierzycieli – GetBack S.A. https://www.getbacksa.pl/informacja-dla-wierzycieli/przyspieszone-postepowanie-ukladowe-ppu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.