Afera GetBack Pokrzywdzeni. Obligatariusze nabici w butelkę. O czym nie informowały banki?

8 października, 2018by Kancelaria Lexnord

Afera GetBack – pokrzywdzeni. O czym nie informowały banki? Relacja ze spotkania

 

Afera GetBack – pokrzywdzeni. Obligatariusze nabici w butelkę. O czym nie informowały banki? – relacja ze spotkania

W zeszłym miesiącu nasza kancelaria miała okazję spotkać się z 30-osobową grupą pokrzywdzonych obligatariuszy Getback. Była to grupa osób, które zakupiły obligacje korporacyjne od pośredników to jest od Idea Bank https://www.ideabank.pl/, Lion’s bank https://www.lionsbank.pl/ lub bezpośrednio od Polskiego Domu Maklerskiego https://www.polskidm.com.pl/.

Na spotkaniu, które trwało ponad 3 godziny razem z adwokatem Joanną Wędrychowska prowadzącą kancelarię w Warszawie- http://adwokatwedrychowska.pl/ i radcą prawnym Beatą Strzyżowską z Poznania- http://strzyzowska.com/ odpowiadałyśmy na pytania związane z aferą finansową,
w którą zamieszana jest ta spółka zarządzającą wierzytelnościami.

Dla przypomnienia afera wybuchła w dniu 16 kwietnia b.r. kiedy to GetBack poinformował o prowadzeniu rozmów z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju
w sprawie wsparcia finansowego. Informacje te zostały przez obie Instytucje zdementowane, a GPW zawiesiła handel akcjami i obligacjami spółki windykacyjnej.

Następnie wszystko potoczyło się już lawinowo…,a scenariusz wszyscy zainteresowani znają.

Przypominamy, że 10 maja 2018 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych otworzył wobec GetBack S.A. przyspieszone postępowania układowe w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zatem dochodzenie swoich wierzytelności od GetBack S.A. będzie utrudnione.

O postępowaniu układowym Getback można poczytać więcej u źródła https://www.getbacksa.pl/informacja-dla-wierzycieli/przyspieszone-postepowanie-ukladowe-ppu.

Problemy obligatariuszy – misselling w sprzedaży obligacji- naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Podstawowym pytaniem jakie padło od obligatariuszy to od kogo będą mogli odzyskać swoje „utopione” pieniądze.

Czy od samego emitenta obligacji ( spółki Getback), czy też od pośredników, którzy obligacje im sprzedali. Uczestnicy spotkania pytali również w jaki sposób i w jakiej wysokości uzyskać naprawienie szkody jaką wyrządzili im pośrednicy nakłaniając ich do zakupu tych ryzykownych instrumentów finansowych.

Misselling – Czyli sprzedaż produktów finansowych niedopasowanych do potrzeb klienta, nieadekwatnych do profilu inwestycyjnego klienta.

Część obligatariuszy potwierdziła, że w stosunku do nich stosowano:

 • Nieetyczne metody sprzedaży.
 • Celowe wprowadzenie w błąd poprzez oferowanie obligacji jako instrumentów finansowych tożsamych pod względem bezpieczeństwa z lokatami bankowymi.
 • Nieczystą sprzedaż.
 • Uciążliwe i uporczywe telefony odbierane przez klientów jako agresywne.
 • Presję czasu i poczucie bycia „wyjątkowym”

W trakcie spotkania widać było „gołym okiem”, że sporą część poszkodowanych stanowią osoby w podeszłym wieku. Z całą pewnością można więc stwierdzić, że produkt ten ze względu na obarczenie wysokim ryzykiem nie był dostosowany do ich potrzeb, zwłaszcza mając na względzie, że w dużej mierze szukali oni produktu bezpiecznego, który pozwoliłby im zaoszczędzić na przyszłą emeryturę.

Informacje, informacje i jeszcze raz informacje

Zainteresowani obligatariusze potwierdzili, że nie przedstawiono im rzetelnych informacji na temat ryzyka inwestycyjnego, które jest przecież immanentnie związane z inwestycją w obligacje korporacyjne.

Każdy z osobna w procesie oferowania instrumentów powinien uzyskać podstawowe informacje o tym, że:

 • Obligacje korporacyjne wiążą się z ryzykiem kredytowym emitenta, wszak prowadzi on działalność gospodarczą, a każdy przedsiębiorca ponosi ryzyko upadłości lub utraty płynności.
 • Z obligacjami związane jest także ryzyko płynności, w skrócie jeżeli inwestor będzie chciał wyjść z inwestycji sam będzie musiał znaleźć chętnego kupującego ( o ile obligacje nie posiadają opcji put dla inwestora tak zwanej możliwości przedstawienia obligacji do wykupu).
 • Ważną informacją dla inwestora jest także taka, że obligacje są związane z ryzykiem stopy procentowej.

Ponadto w trakcie procesu zakupowego Inwestorom powinny być przekazane informacje związane ze specyfiką spółki działającą na rynku obrotu wierzytelnościami, w tym takie, że

 • Obligacje Getback były śmieciowe, służyły sekurytyzacji zadłużenia. Ponadto firma skupowała wierzytelności od Banków, a część długów była przedawniona w momencie już w momencie sprzedaży pakietów wierzytelności, część długów to tzw. długi pochodzące z kredytów „ frankowych”, w których saldo było sztucznie pompowane.
 • Spółka obarczona była ryzykami regulacyjnymi, już w momencie sprzedaży obligacji Ministerstwo Sprawiedliwości pracowało nad zmianami przewidującymi skrócenie okresu przedawnienia z 10 do 6 lat, jedną z procedowanych zmian, która ostatecznie weszła w życie lipcu 2018 roku była propozycja, aby Sądy były obowiązane do sprawdzania z urzędu czy dane zadłużenie nie jest przedawnione, a zatem czy wierzyciel może się domagać skutecznie jego zwrotu. Do tej pory sąd wykonywał tę kontrolę tylko na wniosek dłużnika.
 • Złożona struktura finansowania Spółki, gdyż część portfeli wierzytelności była kupowana za aktywa pozabilansowe co rodziło ryzyko utraty aktywów i sporów.
 • Duża eskpozycja na spółki z portfela Leszka Czarneckiego i duży kredyt w Getin Noble Banku

Żadna z osób, które miałam okazję posłuchać informacji tych nie uzyskała, w zamian usłyszeli, że obligacji Getback charakteryzują się najwyższym poziomem bezpieczeństwa, że nie ma się czym martwić, gdyż spółka jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się na rynku windykacji.

Co ważne, większość osób charakteryzowała się niskim profilem ryzyka inwestycyjnego, i było klientami detalicznymi.

Większość osób nie miało wypełnionych profili MIFID i w stosunku do żadnego z nich nie przeprowadzono testu odpowiedniości i adekwatności, o którym mowa w art. 19 pkt. 4 i 5 Dyrektywy 2004/39/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0039:20070921:PL:PDF

W następnym artykule trochę więcej o tym jak i od kogo dochodzić odszkodowania i zwrotu środków poniesionych na „inwestycję”.

1/ Dyrektywa 2004/39/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG https://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0039:20070921:PL:PDF

2. Informacje dla wierzycieli – GetBack S.A. https://www.getbacksa.pl/informacja-dla-wierzycieli/przyspieszone-postepowanie-ukladowe-ppu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD