Co to jest Konwencja CMR?

14 listopada, 2018by Kancelaria Lexnord

Co to jest Konwencja CMR?

 

Konwencja CMR to inaczej Konwencja o Umowie Międzynarodowej Przewozu Drogowego Towarów. Jej zastosowanie znajdziemy w zarobkowym przewozie drogowym, ale dotyczy tylko przewozu międzynarodowego, czyli takiego gdzie przesyłka nadana jest w innym kraju a miejsce dostawy przesyłki jest w innym. Oczywiście, są wyjątki: Konwencja nie znajduje zastosowania
w przewozie pocztowym, przewozie zwłok oraz gdy się przeprowadzamy i chcemy, aby nasze rzeczy zostały przetransportowane do nowego miejsca zamieszkania (przewóz rzeczy przesiedlenia).

List przewozowy CMR

Ważne jest aby pamiętać, że potrzebne są 3 egzemplarze. Jeden dla nadawcy, drugi dla odbiorcy (ten znajdziemy w przesyłce z towarem) a trzeci dla przewoźnika. Istotną informacją jest to, że nie istnieje oficjalny wzór listu przewozowego CMR. Możemy się spotkać z różnymi wzorami
i pamiętajmy o tym, że są one tak samo ważne jeżeli tylko zawierają wszystkie niezbędne elementy.

Co musi być w liście CMR?

Konwencja CMR wymienia w art. 6 wszystkie niezbędne elementy listu przewozowego, są to:

  • miejsce i datę jego wystawienia, nazwisko (nazwę) i adres nadawcy, przewoźnika i odbiorcy

  • miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania;

  • określenie rodzaju towaru oraz opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie;

  • ilość sztuk, ich cechy i numery, wagę brutto lub inaczej określoną ilość towaru;

  • koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy);

  • instrukcje niezbędne dla załatwienia formalności celnych i innych;

  • oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom niniejszej Konwencji.

Oczywiście mamy możliwość uwzględnia zastrzeżeń w takim liście takich jak: zakaz przeładunku, koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie, kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru, zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie, instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki, umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz, wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.

List CMR jest dowodem zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 4 Konwencji CMR list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu. Sama umowa nadal podlega przepisom Konwencji CMR. Art. 9 ust. 2 Konwencji stanowi ponadto, że w przypadku braku zastrzeżeń przewoźnika, wpisanych do listu przewozowego, przyjmuje się, że towar i opakowanie były widoczne w dobrym stanie a ilość sztuk i cechy towaru były zgodne z treścią listu przewozowego.

Prawa nadawcy.

Według art. 12 Konwencji CMR do chwili wydania drugiego egzemplarza listu odbiorcy, nadawca ma prawo rozporządzania towarem. Uprawnienie to polega w szczególności na możliwości żądania od przewoźnika wstrzymania przewozu, zmiany miejsca wydania towaru albo też wydania go odbiorcy innemu niż wskazany w liście przewozowym.


Kto i za co odpowiada?

Za błędy:
– Przewoźnik -> (w rzeczywistości często kierowca) odpowiada za braki takich elementów jak: miejsce i data wystawienia CMR, nazwisko (nazwę) przewoźnika, podanie kosztów związanych z przewozem, oświadczenie, iż danych przewóz podlega konwencji CMR.

– Nadawca -> za niepodanie lub błędne podanie danych takich jak: nazwisko (nazwę) i adres nadawcy, miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania, nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy, powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie, ilość sztuk oraz cechy i numery towaru, wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru, instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych. Nadawca odpowiada dodatkowo za niewłaściwe podanie dodatkowych danych i zastrzeżeń jak np kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru. Nadawca odpowiada nawet gdy powyższe dane wpisuje do listu przewoźnik. W takim przypadku przyjmuje się, że przewoźnik działał na zlecenie nadawcy.


Za przesyłkę: 

Od momentu 
przejęcia przesyłki przez przewoźnika, aż do momentu jej wydania, odpowiedzialność za szkody lub utratę przesyłki spoczywa na przewoźniku. Dlatego też ważne jest by przed przyjęciem towaru przewoźnik (bądź kierowca) sprawdził dokładność wprowadzonych do listu przewozowego danych, a także stan towaru i opakowania. W przypadku gdy nie jest to możliwe należy dokonać adnotacji w liście przewozowym. Mogą one okazać się pomocne w gdyby np. doszło do uszkodzenia przesyłki. 
Najczęściej zastrzeżenia dotyczą nieprawidłowego opakowania towaru, uszkodzeń zewnętrznych opakowania, braku możliwości przeliczenia towaru, przeprowadzenia załadunku bez obecności przewoźnika (kierowcy) czy też odmowy dodatkowego zabezpieczenia ładunku.

Gdyby jednak spotkalibyśmy się z sytuacją gdy nasz towar jest uszkodzony warto jest dodatkowo udokumentować sytuację np. wykonując zdjęcia uszkodzonego opakowania towaru jest to o tyle pomocne, że w przypadku reklamacji łatwiej nam będzie udowodnić nasze twierdzenia.

W przypadku jakichkolwiek problemów wynikłych na gruncie stosowania Konwencji CMR
w transporcie międzynarodowym warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który odpowiednio zadba o Twoje interesy.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.