Obligacje GetBack. Od czego zacząć proces postępowania przedsądowego?

27 listopada, 2018by Kancelaria Lexnord

Obligacje GetBack. Od czego zacząć proces postępowania przedsądowego?

 

Od czego zacząć? Obligacje getback a postępowanie przedsądowe!

Zastanawiasz się czy otrzymasz zwrot środków zainwestowanych w obligacje getback w postępowaniu układowym? A może zastanawiasz się nad pozwaniem Banku, który pośredniczył w procesie kupna papierów wartościowych? Decyzja ta na pewno nie jest łatwa, przygotuj się do procesu i zadbaj o zebranie dowodów w sprawie. Co możesz zrobić?

Krok pierwszy- dowody

 • Zastanów się czy w twojej skrzynce mailowej znajdują się „ stare” maile od pracownika Banku? Jeżeli tak wydrukuj je, bo mogą się przydać jako dowód na sali sądowej!
 • Czy ktoś z rodziny, przyjaciół był obecny przy rozmowach jakie prowadziłeś
  z pośrednikiem??Jeżeli tak może posiadać cenne informacje i zeznawać jako świadek w Sądzie w twojej sprawie.
 • Pomyśl, czy nie znasz innych osób pokrzywdzonych działaniem Instytucji pośredniczących w procesie nabycia obligacji? Poszukaj na portalach społecznościowych osób, które miały styczność z tymi samymi pośrednikami-agentami co TY!

Krok drugi – Formularz nabycia obligacji

 • Pomyśl, czy sam wypełniłeś Formularz przyjęcia propozycji nabycia obligacji (w postaci elektronicznej).
 • Jeżeli tak, możesz przejść do kolejnego kroku, jeżeli nie przeczytaj koniecznie poniższą informację!
 • Często zdarzało się, że doradcy sami wypełniali formularz zakupu –   Jeżeli doradca w twoim imieniu wypełnił formularz i dokonał zapisu i jednocześnie nie miał upoważnienia (pisemnego ani ustnego), aby mógł za Ciebie podpisać dokumenty dotyczące nabycia obligacji złamał prawo – ustawa o obligacjach wymaga podpisania co najmniej formularza przyjęcia propozycji nabycia obligacji. Jest to formularz zapisu. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w art. 42. 1. mówi: „Zapis na obligacje lub przyjęcie propozycji nabycia obligacji składa się na piśmie pod rygorem nieważności. Zapis na obligacje lub przyjęcie propozycji nabycia obligacji mogą zostać złożone w postaci elektronicznej, jeżeli emitent w warunkach emisji tak postanowił”.
 • Jeżeli nie przypominasz sobie czy podpisywałeś/wypełniałeś jakiekolwiek formularze – Zwrócić się samodzielnie o uzyskanie adresu IP z Polskiego Domu Maklerskiego!!!! – Z jakiego urządzenia  pracownik Banku wprowadził samodzielnie dane do formularza i subskrybował obligacje, bez uprzednio udzielonego upoważnienia z Twojej strony.
  ⦁ Adres IP- to unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom w sieciach komputerowych, protokołu IP. Adresy IP są wykorzystywane w Internecie oraz sieciach lokalnych.

Krok trzeci- reklamacja

Napisz reklamację do Banku, w której opiszesz okoliczności zakupu obligacji.

Wzór reklamacji znajdziesz na stronie UOKIK- patrz https://uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=14618

Krok czwarty- wniosek do Rzecznika Finansowego o podjęcie postępowania interwencyjnego

Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej możesz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego.

Krok piąty- zeznania na Policji lub w Prokuraturze

Dodatkowo złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 286 § 1 kodeksu karnego tj. oszustwo – zarówno ze strony pośredników finansowych, jak i kierownictwa Spółki Get Back ewentualnie również z art. 270 §1 Kodeksu Karnego (fałszerstwo materialne). W zawiadomieniu należy opisać jak się weszło w posiadanie obligacji, wskazać adresy świadków i załączyć dowody – np. e-maile, smsy od bankierów lub innych osób oferujących obligacje. Podmioty te w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mogły doprowadzić konsumentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd w celu zachęcenia do zakupu obligacji Get Back S.A;

 • Możesz złożyć zeznania na Policji na komendzie obok Twojego miejsca zamieszkania, a funkcjonariusze przekażą Twoje zeznania do Prokuratury Regionalnej; w Warszawie, Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej, która prowadzi postępowanie przygotowawcze pod sygnaturą RP I Ds. 11/2018.

Krok piąty – ostatnie szlify

Celem dopełnienia materiału „przedsądowego” złóż zawiadomienie do Komisji Nadzoru finansowego i do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i opisz Twoją „ getbackową” historię.

Krok szósty- decyzja o pozwaniu Banku! Cdn…..

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.