Kary w systemie viaTOLL – Odwołanie się za nieopłacony przejazd

17 kwietnia, 2019by Kancelaria Lexnord

Kary w systemie viaTOLL – Odwołanie się za nieopłacony przejazd

 

Kiedy warto odwołać się od kary w systemie viaTOLL za nieopłacony przejazd po drogach krajowych?

Kilka słów o systemie poboru opłat viaTOLL

Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL jest obowiązkowy, dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, oraz dla autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. System pobór opłat viaTOLL obowiązuje w naszym kraju: na autostradach płatnych, na drogach szybkiego ruchu, oraz na wybranych drogach krajowych.

Naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej

Do naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty dochodzi najczęściej w skutek:

  1. braku rejestracji pojazdu w systemie viaTOLL
  2. nieodpowiedniej instalacji urządzenia viaTOLL tzw. viaBox-a
  3. nieprawidłowego określenie kategorii pojazdu przy rejestracji
  4. wjazdu na odcinek płatny bez uiszczenia opłaty.

Jakie mogą spotkać Cię konsekwencje naruszenia ww. obowiązku?

Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej może zostać wymierzona wobec Ciebie kara w wysokości:

500 zł – w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy,

1500 zł – w pozostałych przypadkach.

Co zrobić, gdy otrzymasz decyzję o nałożeniu kary pieniężnej wydaną przez GITD?

Zgodnie z pouczeniem zawartym na końcu decyzji, masz prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pamiętaj, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wymaga specjalnego uzasadnienia. Bardzo istotne jest natomiast, żebyś napisał, iż nie jesteś zadowolony z decyzji oraz, że wnosisz o odmienne rozstrzygnięcie i wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności.

Musisz mieć jednak świadomość, że jeżeli nałożenie kary jest skutkiem:

  1. braku rejestracji pojazdu w systemie viaTOLL,
  2. nieodpowiedniej instalacji urządzenia viaTOLL tzw. viaBox-a.
  3. nieprawidłowego określenie kategorii pojazdu przy rejestracji,
  4. wjazdu na odcinek płatny bez uiszczenia opłaty.

Wówczas niestety w świetle obowiązujących przepisów prawa i Ogólnych Warunków Umowy Użytkownika systemu viaTOLL, organ podtrzyma decyzję i karę pieniężną będziesz musiał zapłacić.

Co w sytuacji, gdy do pełnego uiszczenia opłaty zabrakło Ci kilku złotych?

Wbrew pozorom takie przypadki zdarzają się dość często. Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której w momencie przejazdu pod jedną bramownicą usłyszałeś dwa sygnały wydane przez urządzenie viaBOX – co oznaczało, że na koncie wciąż były środki na opłacenie przejazdu ( saldo na rachunku zbliżało się do minimalnego progu), a przy następnej bramownicy usłyszałeś 4 sygnały – co oznaczało zupełny brak pieniędzy na koncie. Jeżeli w tym momencie podjąłeś próbę opuszczenia drogi płatnej, to biorąc pod uwagę niewspółmierność kary do wykroczenia, warto przemyśleć złożenie wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Możliwość nałożenia wyłącznie jednej kary w systemie viatoll w ciągu doby

Jeżeli w ciągu doby została nałożona wobec Ciebie, więcej niż jedna kara w systemie viatoll za przejazd tym samym samochodem, jest to bez wątpienia podstawa do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wadliwe działanie urządzenia viaTOLL

Natomiast gdy, nałożenie kary pieniężnej jest skutkiem wadliwego działania urządzenia viaBox, Twoje szanse na pozytywne zakończenie sprawy są duże. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy opisz szczegółowo stan faktyczny, szczególnie w zakresie wadliwego działania urządzenia. Pamiętaj, że na Twoją korzyść przemawiają wszelkie składane wcześniej reklamacje.

Inne możliwości?

W przypadku spełnienia określonych warunków, niezależnie od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy możesz złożyć wniosek o przyznanie ulgi w spłacie. Musisz jednak pamiętać, że udzielenie ulgi następuję w ramach uznania administracyjnego, w przypadku gdy przemawia za tym ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

Udzielenie ulgi w spłacie może polegać na:

-umorzeniu w całości
-umorzeniu w części
-rozłożeniu na raty lub
-odroczeniu terminu spłaty

Autor: apl. radcowski Agnieszka Dudek-Niestrój

Źródła:
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. : https://lexlege.pl/ustawa-o-drogach-publicznych/
Strona internetowa elektronicznego systemu poboru opłat viaToll : https://www.viatoll.pl/

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.