Wcześniejsza spłata kredytu – odzyskanie prowizji w kredycie konsumenckim

15 lipca, 2019by Kancelaria Lexnord

Wcześniejsza spłata kredytu – odzyskanie prowizji w kredycie konsumenckim

 

Spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki?

Sprawdź jak odzyskać część prowizji i innych opłat!

Wcześniejsza spłata kredytu to pytanie, czy mnie też należy się zwrot części prowizji i innych opłat? Odpowiedź brzmi tak, i nie jest to wcale aż tak skomplikowana procedura.

  • Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą skróconego czasu obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed spłatą.
  • Natomiast zgodnie art. 52 ww. ustawy, kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia
    z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

Tyle w teorii, a jak to wygląda w praktyce?

Mimo ustawowego obowiązku, nie ma co liczyć na to, że bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa zwróci nam część prowizji oraz innych opłat.

Jakie działania możesz podjąć?

Krok pierwszy

Oblicz w jakiej wysokości należy Ci się zwrot.

W tym celu skorzystaj z poniższego wzoru:

Wysokość prowizji – x = wysokość prowizji podlegającej zwrotowi.

To właśnie tej kwoty powinieneś żądać w wezwaniu do zapłaty.

Krok drugi

Sporządź wezwanie do zapłaty.

Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, zawezwij kredytodawcę do dobrowolnego zwrotu nienależnego świadczenia.

Krok trzeci

Co zrobić, gdy bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa odmówi zwrotu?

Wówczas pozostaje Ci dochodzenie swoich praw przed sądem.

Podstawowym argumentem kredytodawcy w procesie jest twierdzenie, że zwrotowi mogą podlegać tylko te koszty, które są zależne od okresu kredytowania, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Nic bardziej mylnego !

Wcześniejsza spłata kredytu a linia orzecznicza

Stanowisko to było wielokrotnie podważane, jako nieznajdujące żadnej podstawy prawnej. Linia orzecznicza w zakresie zwrotu prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim jest po stronie kredytobiorców.

Dodatkowo, kilka tygodni temu została wydana Opinia Rzecznika Generalnego TSUE (sprawa C-383/18), który stwierdził że na gruncie prawa europejskiego [dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (…)] należy umożliwić konsumentowi w przypadku przedterminowej spłaty prawo do obniżki zarówno w odniesieniu do całkowitego kosztu kredytu jak 
i w odniesieniu do odsetek i kosztów uzależnionych od okresu kredytowania.

Całkowity koszt kredytu to wszystkie koszty, które konsument poniósł w związku z zawarciem umowy tj.

  • odsetki,
  • ubezpieczenia,
  • a także prowizja.

W związku z tym, konsument ma prawo do obniżki kosztu prowizji, który poniósł a który nie jest uzależniony długości obowiązywania umowy.

Stanowisko to w zakresie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim już w 2016 r. reprezentował Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stwierdzili oni wówczas, że artykuł ten nie wyłącza możliwości obniżenia żadnego rodzaj kosztu kredytu enumeratywnie wymienionego w ustawie, nawet kosztu, który został poniesiony jednorazowo, przed spłatą kredytu.

Obniżenie kosztu (w tym przypadku prowizji) następuje w sposób proporcjonalny – obliczony w sposób wskazany powyżej, i jest to jedyne ograniczenie do dochodzenia wysokości zwrotu należnej prowizji.

Źródło: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ( Dz. U. z 2019 poz. 1083 t.j.)
Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w podobnej sprawie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.