Korzystne stanowisko TSUE w sprawie zwrotu prowizji w kredycie konsumenckim

23 września, 2019by Kancelaria Lexnord

Korzystne stanowisko TSUE w sprawie zwrotu prowizji w kredycie konsumenckim

 

Stanowisko TSUE w sprawie zwrotu prowizji w kredycie konsumenckim

 PYTANIE PREJUDYCJALNE POLSKIEGO SĄDU 

Dnia 11 września 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przeciwko SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank, o sygnaturze C383/18, odpowiedział na pytanie prejudycjalne skierowane przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód  w Lublinie, wyjaśniając zagadnienie, czy w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu, konsument jest uprawniony do obniżenia całkowitego kosztu kredytu, w tym również o koszty, których wysokość nie jest zależna od długości trwania umowy kredytu.  

W omawianym wyroku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, iż art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. 

Zwrot dotyczy wszystkich opłat i prowizji

Jak już pisaliśmy na naszym blogu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, możliwe jest dochodzenie od banku zwrotu proporcjonalnej części opłat i prowizjiZauważyć jednak należy, że stanowisko to nie jest jednolite. Głównym argumentem instytucji bankowych przeciwko wysuwanym przez klientów żądaniom jest fakt, że zwrotowi mogą podlegać jedynie te opłaty, których wysokość jest uzależniona od długości trwania umowy kredytu.  

Naszym zdaniem ostatecznie wątpliwości w tym zakresie rozwiał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przytoczonej sprawie Trybunał wskazał, że klienci mogą domagać się częściowego zwrotu, co do wszystkich kosztów kredytu, w tym także tych których wysokość nie jest uzależniona od okresu kredytowania

Przeciwne stanowisko mogłoby prowadzić do osłabienia pozycji kredytobiorcy, z uwagi na to, iż opłaty ustalane są jednostronnie przez bank. Dokładne wskazanie tych, których wysokość zależy od okresu obowiązywania umowy jest trudne nie tylko dla samych konsumentów, ale nawet dla sądów.  Trybunał zauważył również, że jeżeliby przychylić się do stanowiska prezentowanego przez banki, to prawdopodobne jest, że w przyszłości klienci zmuszeni byliby do zapłaty wysokich jednorazowych opłat już w momencie zawarcia kredytu.  

Ostatecznie stanowisko TSUE w sprawie zwrotu prowizji w kredycie konsumenckim zwraca uwagę, że zwrot opłat i prowizji nie może być nadmierny, a instytucje bankowe uprawnione są do uzyskania drobnej rekompensaty. W praktyce oznacza to, że można dochodzić zwrotu jedynie proporcjonalnej części opłat i prowizji kredytu.  

Źródło: Wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeciwko SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank, o sygnaturze C383/18 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=217625&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=13121779 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaką  kwotę możesz odzyskać w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego – zapoznaj się z naszym wpisem na blogu https://www.lexnord.com/blog/2019/07/15/wczesniejsza-splata-kredytu/ 

 

 

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

poprzednie
Wcześniejsza spłata kredytu – odzyskanie prowizji w kredycie konsumenckim

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
Wyrok TSUE sygn. C383/18 – SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.