Wyrok TSUE sygn. C383/18 – SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank

5 grudnia, 2019by Kancelaria Lexnord

Proporcjonalny zwrot całkowitego kosztu kredytu związanych z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego. Wyrok TSUE sygn. C383/18 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeciwko SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank, – a praktyka.

Nie tak dawno na łamach naszego bloga, pojawiły się dwa wpisy dotyczące prawa do proporcjonalnego zwrotu prowizji oraz innych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego oraz o zapadłym na tym tle wyroku TSUE,  który okazał się korzystny dla polskich kredytobiorców.  

W  wydanym przez siebie wyroku TSUE wskazał, że konsument ma prawo do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytuPrawo to wynika  wprost z art. 16 ust. 2 i 4  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki. Należy bowiem przypomnieć, że  interesy konsumenta  są uwzględniane w drodze art. 16 ust. 2 dyrektywy 2008/48, który przewiduje prawo kredytodawcy do otrzymania rekompensaty za ewentualne koszty bezpośrednio związane z przedterminową spłatą kredytu 

Po niespełna 3 miesiącach od ogłoszenia wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości  doczekaliśmy się jego zastosowania w praktyce.  Otóż  SKOK im. Stefczyka uznaje, złożone przez naszą kancelarię powództwo co do roszczenia głównego i części odsetek.  

Co taki wyrok oznacza dla konsumenta? 

  1. Miejmy nadzieje, że takie wyroki spowodują, iż konsumenci nie będą musieli pozywać kredytodawców o zwrot prowizji i innych opłat, gdyż Ci  będą na wezwanie kredytobiorcy zwracać  kosztytak aby uniknąć dodatkowych kosztów procesu 
  1. Natomiast,  jeżeli do procesu  dojdzie, na pewno będzie trwał on bardzo krótko.  Banki szybciej będą chciały porozumieć się z kredytobiorcami- uznając dochodzone roszczenia.  
  1. Kwestią sporną może okazać się wysokość dochodzonego roszczenia (np. przez błędne obliczenie wysokości roszczenia) .Tu zachęcamy do skorzystania z porad kancelarii, bądź odsyłamy do https://www.lexnord.com/blog/2019/07/15/wczesniejsza-splata-kredytu/. We wskazanym wpisie znajdą Państwo wzór, jak należy wyliczyć należną pożyczkobiorcy kwotę.  

 

Na co jeszcze zwrócić uwagę??? 

  1. Konsument ma prawo wystąpić z wnioskiem do pożyczkodawcy o proporcjonalne rozliczenie kosztów pożyczki w związku z jej przedterminową spłatą, aż do momentu przedawnienia roszczenia. 
  1. Konsument- kredytobiorca  ma prawo powoływać się na wyrok TSUE niezależnie od tego, czy kredyt- pożyczka zostały spłacona po czy przed jego ogłoszeniem. 
  1. Odsetki za opóźnienie konsument ma prawo naliczać po upływie terminu wskazanego przez Konsumenta  w wezwaniu do zapłaty ( termin ten liczony jest od dnia doręczenia  kredytodawcy- Bankowi  wezwania).   

 

Źródło:  

  1. Wyrok TSUE z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeciwko SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank ,o sygnaturze C383/18  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=217625&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=13121779 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaką  kwotę możesz odzyskać w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego – zapoznaj się z naszymi wpisami na blogu: 

  1. https://www.lexnord.com/blog/2019/07/15/wczesniejsza-splata-kredytu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.