Właściwość sądu w sprawach frankowych. Który sąd wybrać?

19 kwietnia, 2021by Kancelaria Lexnord

Właściwość sądu w sprawach frankowych.

Jednym z najczęściej zadawanych pytań w trakcie pierwszych spotkań Kredytobiorcami jest kwestia ustalenia sądu właściwego do złożenia „pozwu frankowego”. W związku z tym, w dzisiejszym artykule postaram się odpowiedzieć na to nurtujące wielu pytanie: Który sąd wybrać? Wskażę możliwe alternatywy i wiążące się z tym „konsekwencje”.

Wybór Sądu – od czego (kogo?)  zależy? 

To czy w Państwa sprawie w I instancji będzie orzekał sąd rejonowy, czy sąd okręgowy uzależnione jest od wysokości żądanego roszczenia. Jeżeli będzie ono opiewało na kwotę do 75.000,00 zł, to właściwy będzie sąd rejonowy. Jeżeli będzie to wyższa kwota, to sąd okręgowy.

Właściwość miejscowa regulowana jest przez przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego, który wyróżnia trzy rodzaje właściwości:

  • właściwość ogólna (regulowana przez art. 27-30 k.p.c.) – zazwyczaj powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w okręgu którego miejsce zamieszkania/siedzibę ma pozwany.
  • właściwość przemienna (regulowana przez art. 31-372 p.c.) – w tym przypadku, powodowi przyznaje się uprawnienie do decyzji, czy powództwo wytoczyć przed sądem ustalonym zgodnie z właściwością ogólną, czy zgodnie z sądem wskazanym w powyższych przepisach.
  • właściwość wyłączna (regulowana przez art. 38-42 k.p.c.) – pozew można skutecznie wnieść tylko do sądu wskazanego w przepisach k.p.c.

Właściwość ogólna ma charakter zasadniczy i znajduje zastosowanie do wytoczenia powództw w większości spraw cywilnych, natomiast właściwości przemienna i wyłączna są wyjątkami od właściwości ogólnej.

Jak to się ma do spraw umów frankowych?

Do dnia 7 listopada 2019 r. do spraw frankowych zastosowanie miały wyłącznie przepisy regulujące właściwość ogólną tj. Kredytobiorcom nie pozostawiono wyboru sądu, w związku z czym, decydując się na proces frankowy byli oni zmuszeni do „podążania” za siedzibą banku, która w większości przypadków mieści się w Warszawie.

Po dniu 7 listopada 2019 r. do Kodeksu postępowania cywilnego został wprowadzony art. 372 k.p.c., zgodnie z którym „Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda”.

Na jego mocy Kredytobiorcom przyznano uprawnienie do wytoczenia procesu cywilnego przed sądem właściwym dla ich miejsca zamieszkania. To znacznie ułatwiło dochodzenie roszczeń z tyt. nieważności umowy kredytu oraz zredukowało koszty i czas związany z dojazdami.

Który sąd wybrać wnosząc pozew frankowy?

Wszystko zależy od tego, jaki sąd Kredytobiorcy będą mieli do wyboru. Należy pamiętać, iż obecnie pomimo, iż orzecznictwo jest w przeważającej części pozytywne dla Kredytobiorców, wciąż zdarzają się przypadki, w których większość powództw „Frankowiczów” w danym sądzie nie kończy się pozytywnie. Kwestię tę najlepiej skonsultować z pełnomocnikiem, który posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie poradzi Państwu jaki sąd jest w danej sprawie „najwłaściwszy”.

Kolejną ważną kwestią, na którą należy w tym przypadku zwrócić uwagę jest okres rozpoznawania sprawy w danym sądzie. Ważny jest także czas jaki chcą Państwo poświęcić na proces sądowy. Napomnę, iż obecnie w Warszawie czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi ok. 2 lat natomiast w Katowicach/Gliwicach/Bielsku-Białej odbywa się ona zazwyczaj w okresie od 6-12 miesięcy od dnia złożenia pozwu. Wiecej możesz przeczytać we wpisie: Pierwsze kroki w walce z bankiem oraz rozprawa z bankiem a kredyt frankowy – jak się do niej przygotować?

Jak sprawdzić jaki sąd jest właściwy według miejsca zamieszkania?

 

Właściwy dla Państwa sąd można w prosty sposób sprawdzić, wpisując Państwa adres w https://wi.lex.pl/govsearch/.

 

Właściwość sądu w sprawach frankowych – Podsumowanie

Jaki sąd jest zatem najwłaściwszy do umów kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF? Odpowiedź na to pytanie brzmi: To zależy. Zależy od wielu czynników, które mogą okazać się decydujące dla losów procesu frankowego. Przed ostateczną decyzją warto skonsultować się z profesjonalistą.  Każda bowiem taka sprawa wymaga indywidualnego podejścia.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.