28 kwietnia 2021 roku – Wygrana z PKO BP- umowa nieważna

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 444/20, SSO Joanna Kurek-Pachla. Sąd ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT HIPOTECZNY zawarta pomiędzy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska, a Powodami jest nieważna i tym samym nie wiąże Powodów. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwoty 162.284,09 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 09/100) oraz 14.540 CHF (słownie: czternaście tysięcy pięćset czterdzieści franków szwajcarskich) wraz z ustawowymi odsetkami oraz zasądził koszty procesu.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.