10 Maja 2021 roku - Wygrana z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna - umowa nieważna - Lexnord

9 czerwca, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 177/21, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta przez powoda z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie jest nieważna.  Zasądził na rzecz powoda kwotę 156.482,89 PLN wraz z odsetkami tytułem nienależnie spełnionego świadczenia oraz zasądził na rzecz powoda całość kosztów procesu.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD