14 Maja 2021 roku – Wygrana z mBank- umowa nieważna

9 czerwca, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: IC 808/19, SSO Aneta Wolska.  Po rozpoznaniu na posiedzenie niejawnym w dniu 14 maja 2021 roku. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził od  pozwanej  na  rzecz powodów  kwotę  820 złotych z ustawowymi odsetkami  za opóźnienie  od  12 listopada 2019 r  do  dnia  zapłaty oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 6.434zł  tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.