26 Maja 2021 roku – Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu – umowa nieważna

9 czerwca, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sadu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 397/20, SSO Wojciech Hajduk. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w Warszawie a powodami jest nieważna. Zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 44.413,13 (czterdzieści cztery tysiące czterysta trzynaście 13/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 sierpnia 2020 roku oraz zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 18.189,81 CHF (osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 81/100) z odsetkami ustawowymi dla należności wyrażonej w walucie obcej od dnia 14 sierpnia 2020 roku plus koszty procesu.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.