15 czerwca 2021 roku – Wygrana z Bankiem PEKAO S.A – umowa nieważna

11 lipca, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 839/20, SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa Kredytu Budowlano-Hipotecznego zawarta z Bankiem BPH [ poprzednikiem prawnym] pozwanego jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie do niepodzielnej ręki kwotę 26 502,49 pln (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwa złote i 49/100) oraz 9 711,72 chf (dziewięć tysięcy siedemset jedenaście franków i 72/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 18 czerwca 2020 r. do zapłaty oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 434 zł (sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła wzorca umowy jaki proponował Bank BPH- umowa kredytu denominowanego w CHF ze sławetnym załącznikiem nr 7 do umowy.

Sąd potwierdził, że umowa prezentowana przez pozwanego jest nieważna, sprzeczna z art. 69 prawa bankowego i skrajnie niekorzystna, gdyż zasady przeliczeń nie znajdują się w umowie, a w załączniku.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
11 czerwca 2021 - Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna - umowa nieważna

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
15 czerwca 2021 roku - Wygrana z Bankiem BPH - umowa nieważna
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.