30 Lipca 2021 roku – Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – umowa nieważna

5 sierpnia, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 608/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku,  że umowa kredytu zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego Nordea Bankiem Polska S.A., a powodami jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich niepodzielnej ręki kwotę 146.560,68 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.