15 września 2021 roku – Wygrana z bankiem BPH- umowa nieważna

6 października, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 336/20, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF nr z dnia 20 grudnia 2006r. zawarta pomiędzy GE Money Bankiem Spółką Akcyjną w Gdańsku, a powodami jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 123 955,30 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 31 marca 2020 roku. Nadto Sąd zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.