9 września 2021 roku – Wygrana z Raiffeisen Bank International AG

6 października, 2021by Kancelaria Lexnord

Wygrana z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzący w Polsce działalność za pośrednictwem  oddziału Raiffeisen Bank International  AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce- umowa nieważna

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt  II C 331/20, SSO Izabella Knych. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 62.692,47 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 47/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 marca 2020r. do dnia zapłaty oraz kwotę 17.158,66 CHF (siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem tysięcy franków szwajcarskich 66/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 marca 2020r. do dnia zapłaty. Nadto zasądził  od pozwanego solidarnie na rzecz powodów całość kosztów procesu.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.