27 września 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska

14 listopada, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 1134/20, SSO Jolanta Kurek- Pachla. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 27 grudnia 2005 roku, zawarta między stronami jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 12.698,60zł (dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty i 62.172,97CHF (sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa franki szwajcarskie dziewięćdziesiąt siedem centymów) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę całość kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD