27 września 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska

14 listopada, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IC 348/20, SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa Kredytu zawarta pomiędzy  powodami,  a  GE Money  Bankiem Spółką Akcyjną z  siedzibą w Gdańsku, którego  następcą  prawnym jest pozwany jest  w  całości nieważna i zasądził od pozwanego  Banku  BPH Spółki Akcyjnej z  siedzibą  w Gdańsku na  rzecz powodów w częściach  równych łączną kwotę  633,09 CHF ( czterdzieści  dwa  tysiące sześćset  trzydzieści  trzy 09/100 franków szwajcarskich )  wraz z ustawowymi odsetkami  za opóźnienie  od   dnia  2 kwietnia 2020r  do  dnia  zapłaty. Zasądził  od  pozwanego  na  rzecz powodów całość kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD