27 września 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska

14 listopada, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, I C 214/21,  SSO Jacek Włodarczyk. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu zawarta przez strony jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 134 791,45 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden i 45/100) złotych i 71 867,16 (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem i 16/100) franków szwajcarskich z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 23 marca 2021 roku. Zasądził też od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD