13 Października 2021 roku – Wygrana z Deutsche Bank S.A z siedzibą w Warszawie – umowa nieważna

14 listopada, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, I C 214/21,  SSO Jacek Włodarczyk. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu zawarta przez strony jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 134 791,45 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden i 45/100) złotych i 71 867,16 (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem i 16/100) franków szwajcarskich z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 23 marca 2021 roku. Zasądził też od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.