27 września 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska

14 listopada, 2021by Kancelaria Lexnord

Sygn. akt I C 909/20, SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji, że  Umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF  zawarta  pomiędzy pozwanym  Bankiem Śląskim  Spółką Akcyjną  z siedzibą  w  Katowicach,   a powodem  jest  nieważna i zasądził od  pozwanego  na  rzecz powoda kwotę  072,32zł ( trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt  dwa złote 32/100) wraz z ustawowymi odsetkami  za opóźnienie  od dnia  25 września  2019r  do  dnia  zapłaty. Zasądził od pozwanego  na  rzecz powoda zwrot kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD