5 Października 2021 roku – Wygrana z Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie

14 listopada, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 860/21, SSO Ewa Dyja. Sąd ustalił w sentencji że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 06.12.2007 r. zawarta pomiędzy Pozwanym, a Powodami – jest nieważna oraz, że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 11.04.2008 r. zawarta pomiędzy Pozwanym, a Powodami – jest nieważna, a także zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty 54.873,14 PLN oraz 33.688,12 CHF oraz na rzecz Powódki kwoty 54.873,14 PLN oraz 22.189,81 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od daty wymagalności roszczenia tj. dnia 19 marca 2021 r. do dnia zapłaty w związku z nieważności pierwszej umowy. Także zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwoty 4.188,89 PLN i 3.182,60 CHF oraz od Pozwanego na rzecz Powódki kwoty 4.188,89 PLN i 2.099,52 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od daty wymagalności roszczenia tj. dnia 19 marca 2021 r. do dnia zapłaty w związku z nieważnością drugiej umowy.  Zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.