9 Listopada 2021 roku – Wygrana z PKO BP z siedzibą w Warszawie – umowa nieważna

8 grudnia, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 955/20, SSO Rafał Lach. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawarta przez powódkę jest nieważna. Zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 17.089,38 zł oraz 13.054,94 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 9 lipca 2020r. do dnia zapłaty oraz zasądził na rzecz powódki zwrot kosztów procesu z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.