7 Grudnia 2021 roku – Wygrana z mBank Spółka akcyjna- umowa nieważna

30 grudnia, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt I C 397/21, SSO Jacek Włodarczyk. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki 56 664,73 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery i 73/100) złote z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 31 104,51 zł od 14 czerwca 2021 r. i od 25 560,22 zł od 2 lipca 2021 r i 24 336,96 (dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć i 96/100) franków szwajcarskich z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 24 105,30 franków szwajcarskich od 14 czerwca 2021 r. i od 231,66 franków szwajcarskich od 2 lipca 2021 r. 3 548,83 (trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem i 83/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 2 lipca 2021 r oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki zwrot kosztów procesu

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.