23 Grudnia 2021 roku – Prawomocna wygrana z ING Bank Śląski – umowa nieważna

30 grudnia, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt I ACa 302/21 SSA Elżbieta Karpeta. Sąd oddalił apelację banku od korzystnego dla klienta wyroku Sądy Okręgowego w Katowicach I C 228/20. Tym samym został utrzymany wyrok Sądu I Instancji, w którym Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna i zasądził od ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej w Katowicach na rzecz powodów kwotę 31.800 CHF (trzydzieści jeden tysięcy osiemset CHF) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 lutego 2020 roku do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu.

Bank nie składał w sprawie zarzutu zatrzymania. Od czasu wystąpienia na drogę sądową do dnia prawomocnego wyroku upłynęło 22 miesiące.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.