21 Grudnia 2021 roku – Wygrana z mBank Spółka Akcyjna – umowa nieważna

30 grudnia, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 928/20, SSO Anna Bogaczyk-Żyłka. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 604.770,67,-zł (sześćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 330.705,36,-zł (trzysta trzydzieści tysięcy siedemset pięć złotych trzydzieści sześć groszy) od dnia 15 października 2020 roku i 274.065,31,-zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści jeden groszy) od dnia 08 października 2021r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11.817,-zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.