7 Grudnia 2021 roku – Wygrana z Millennium Bank spółka akcyjna – umowa nieważna

30 grudnia, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sygn. akt I C 606/21, SSO Barbara Przybylska. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa o zawarta pomiędzy Millennium Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, a powodami jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 24 873,49 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy i 40/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7 grudnia 2021r. do dnia zapłaty, w pozostałej części powództwo oddalił, a koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie zniósł.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.