10 Luty 2022 roku – Wygrana z Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku- umowa nieważna 

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,  sygn. akt: I C 233/19, SSO  Renata Kawecka. Sąd ustalił, że umowa kredytu z 2007r. zawarta pomiędzy powodami, a GE Money Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku poprzednikiem prawnym pozwanego Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – jest nieważna, a także zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 61.231,73zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 73/100) oraz 13.889,81 CHF (trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 81/100 franków szwajcarskich) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 marca 2019r. do dnia zapłaty. 

 

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
9 Luty 2022 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska z siedzibą w Warszawie

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
16 Luty 2022 roku - Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna - umowa nieważna 
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.