18 Luty 2022 roku – Wygrana z Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, dawny GE Money Bank- umowa nieważna

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  II C 490/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 147.993,44 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 44/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty; 62.175,94  CHF (sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć franków i 94/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty. Ustalił w sentencji, że umowa kredytu jest nieważna oraz zasądza od pozwanego na rzecz powoda  koszty procesu. 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.